Nyheter

Baksmälla för Peab

Mall of Scandinavia i Solna. Foto: Susanne Bengtsson.

Köpcentrumet Mall of Scandinavia i Solna, Peabs största projekt någonsin, blev väsentligt dyrare än planerat.

En nedskrivning har gjorts med 800 miljoner kronor.

Sedan köpcentrumet Mall of Scandinavia invigdes i november i fjol har en genomgång skett av projektet, och en nedskrivning har gjorts med 800 miljoner kronor. Projektet har blivit väsentligen dyrare än ursprungskontraktet från hösten 2011 på grund av de stora förändringarna. Detta har medfört svårigheter att bedöma projektets slutresultat.

Nedskrivningen kommer att belasta Peabs affärsområde bygg i fjärde kvartalet 2015. Det framgår av ett pressmeddelande från Peab på måndagmorgonen.

-Projektet har varit extremt utmanande ifrån det att kontraktet tecknades i slutet av 2011. Entreprenadkontraktets utformning, stora förändringar av projektet tillsammans med en bristfällig dialog med vår beställare har lett till väsentliga fördyringar. Nedskrivningen som görs är utifrån redovisningsregler och har inget med våra pågående diskussioner med beställaren att göra. Vår finansiella position är stark även efter nedskrivningen och verksamheten i övrigt genererar stabila resultat, säger Jesper Göransson vd i Peab i en kommentar.

Den underliggande verksamheten i Peab genererar stabila resultat. Samtidigt har den finansiella positionen stärkts markant under senare år, detta trots att projektet Mall of Scandinavia har belastat såväl nettoskuld som likviditet. Nedskrivningen av projektet Mall of Scandinavia är inte likviditetspåverkande. Utifrån detta kommer inte styrelsens beslut om förslag till utdelning för verksamhetsåret 2015 att påverkas av nedskrivningen.