Ekobrott

Balderchefer döms för grova insiderbrott

Två Balderchefer döms till fängelse för insiderbrott Foto: Gettyimages
Två Balderchefer döms till fängelse för insiderbrott Foto: Gettyimages

Två högt uppsatta chefer på fastighetsbolaget Balder döms för grova insiderbrott i den så kallade Collector-härvan. Resterande nio som stått åtalade döms för insiderbrott av normalgraden.

De två huvudåtalade Balder-cheferna, däribland finanschefen Marcus Hansson, döms bland annat för grova insiderbrott till fängelse i max 1,5 år. Övriga nio personer döms för insiderbrott av normalgraden och obehörigt röjande av insiderinformation. Där har påföljden, enligt tingsrätten i Stockholm, bestämts till villkorlig dom med böter.

Mellan 2018

Fastighetsbolaget Balder äger 44 procent av den digitala och börsnoterade nischbanken Collector, med huvudkontor i Göteborg.

Insiderhandeln – som ska ha ägt rum mellan åren 2018 och 2020 – har skett kort innan bolaget publicerade kursdrivande nyheter, bland annat ett större pressmeddelande i januari 2020 om vinstvarning och nyemission, vilket påverkade aktiekursen kraftigt. Tingsrätten har kommit fram till att de åtalade genom insynspersoner har utnyttjat sådan insiderinformation till sin fördel och därigenom gjort stora aktievinster.

Har haft god insyn i Collector

– Tingsrätten kan konstatera att det har varit fråga om en omfattande och samfälld aktiehandel inom en avgränsad krets personer, vilka alla på något sätt har koppling till varandra. Det har dessutom säkrats viss kommunikation i anslutning till handeln, bland annat via sms, som stärker slutsatsen att de tilltalade har haft ett kunskapsövertag gentemot den övriga marknaden. Det har också framkommit att vissa av de tilltalade har haft goda möjligheter till insyn i Collector AB:s verksamhet. Dessa omständigheter sammanlagda har i detta fall räckt för en fällande dom, säger rådmannen Peter Adamsson i en kommentar.

Förutom påföljden ska de dömda betala tillbaka de aktievinster som de har gjort, vilket totalt handlar om cirka 2,1 miljoner kronor. De tilltalade ska också själva stå för sina advokatkostnader i målet.

Finanschefen avgår

På onsdagskvällen meddelade Balder att en av de dömda, Balders finanschef Marcus Hansson, avgår.

– Jag är besviken och överraskad över domen och jag har fortsatt väldigt svårt att tro att Marcus medvetet har gjort något fel. Utifrån tingsrättens fällande dom har vi dock gemensamt kommit fram till att det är bäst för alla parter att han får lämna bolaget, säger Balders vd Erik Selin.

Erik Selin kommer från och med den 2 juni 2022, under en övergångsperiod, att ta över finanschefens ansvar. Rekryteringsprocessen efter en ersättare inleds omedelbart.