Ekonomi

Bankinitiativet införs 27:e november

Catharina Elmsäter Svärd , Byggföretagen och Tommy Lenberg, Byggherrarna.

Från och med måndag den 27:e november ställs det hårdare krav vid kreditgivning för byggprojekt. Då införs Bankinitiativet Hållbar byggbransch som ska minska fusket i byggbranschen. 

De särskilda villkoren har tagits fram av sju storbanker tillsammans med branschorganisationer inom bygg- och fastighetssektorn.

– Nu tas ett tydligt steg för att förhindra att pengar som ska finansiera nybyggnationer och renoveringsprojekt hamnar i fel fickor. Vi gör det genom att ställa ytterligare krav på kontroll av entreprenörsleden i samband med att finansiering offereras, säger Roger Germer, verksamhetsledare för Hållbar byggbransch.

Alla måste ha F-skattsedel

Kraven förtydligar att beställare och byggbolag måste ha bättre kontroll över vilka entreprenörer som används i byggverksamheten. Bland annat måste alla kontrakterade entreprenörer inneha F-skattsedel och inte ha obetalda skatteskulder. Fysisk närvaro på byggarbetsplatser ska också dokumenteras med hjälp av elektroniska personalliggare.

– Byggföretagen har nolltolerans mot alla former av medvetet fusk. Våra medlemmar accepterar inte företag vars enda affärsidé är att runda lagar och regler. Därför ser vi positivt på bankernas initiativ till en sundare konkurrens i byggbranschen, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen.

Implementeringsperiod i ett år

Många företag i byggbranschen har redan idag kontrollsystem och för att fler företag ska hinna införa kontrollsystem tillämpas en implementeringsperiod till och med 1 november 2024.

– Målet är att alla aktörer tar ansvar för att skapa en sund bransch, fri från kriminalitet och fusk. Byggherrarna har intresse av att samarbetet stärks med bankerna och byggbranschen kring dessa utmaningar. Bankinitiativet kommer att bidra till ökad transparens vilket vi välkomnar, säger Tommy Lenberg, vd Byggherrarna.

Tar fram vägledning

Byggföretagen har sedan arbetet med Bankinitiativet startade aktivt deltagit i framtagande av kravspecifikation och villkorsbilaga. I samverkan med medlemsföretag har Byggföretagen också bidragit med synpunkter och genomfört pilottester av de kontrollsystem som krävs för att uppfylla kraven i bankinitiativet.

– Vi tar nu fram vägledning, rutiner och verktyg som underlättar för Byggföretagens medlemsföretag att uppfylla villkor och krav i Bankinitiativet. Samtidigt kommer vi tillsammans med bankerna och Byggherrarna att följa utvecklingen under implementeringsperioden, för att se vilka justeringar som eventuellt behöver göras, säger Johan Flodin, nationell samordnare för sund konkurrens, Byggföretagen.

Läs mer om hur du förbereder dig inför Bankinitiativet.

Bankinitiativet

Hållbar byggbransch drivs genom Bankinfrastruktur i Sverige AB, ett helägt dotterbolag till Svenska Bankföreningen. Initiativet grundades av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB samt Swedbank och Sparbankerna. Fler banker och kreditinstitut är välkomna att ansluta sig.