Nyheter

Bankkrisen stoppade renoveringar

Stora behov av renovering men inga pengar. Det är verkligheten för Bostads AB Poseidon i Göteborg, skriver Miljörapporten.

— Vi har stoppat renoveringar för 200 miljoner kronor, säger Johan Niklasson, teknisk chef på bolaget.

Skälet är finanskrisen. När budgeten för 2009 gjordes i slutet av förra året budgeterade bolaget för ombyggnader för 300 miljoner kronor. Men när lånen skulle tas meddelade banken att det inte fanns några pengar att låna.

— Det ledde till att vi fick stoppa nästa etapp av renoveringarna av ett stort bostadsområde i Lövgärdet och Backa Röd, säger Johan Niklasson.

Enligt Johan Niklasson var det ett stort avbräck. Han bedömer att cirka 5 000 badrum och nära 2 000 lägenheter skulle behöva renoveras.

— 2009 kommer vi att satsa 275 miljoner kronor på underhåll och jag hoppas vi kommer att ligga på den nivån de kommande åren, säger han.
Att Bostads AB Poseidon inte fick låna pengar ledde till att 2009 blev ett bottenår.

Sedan 2006 har investeringarna i underhåll och renoveringar ökat stadigt, men 2009 bröts trenden och nivån var den lägsta sedan 2006.

Poseidons renovering och underhåll

2006 satsades 465 miljoner kronor på ombyggnation och underhåll. 2009 var siffran 375 miljoner kronor.

Energiförbrukning:

2008 låg energiförbrukningen på 151 kWh/m2 och år

Målet är att komma ner till 140 kWh/m2 och år till 2010.

Antal lägenheter: 23 500.