Nyheter

Banverket måste förklara varför Hallandsåstunneln byggs

Banverket har lagt för mycket krut på att berätta hur komplext tunnelbygget genom Hallandsåsen är. Den statliga Hallandsåskommittén vill i stället att Banverket försöker förmedla varför tunnlarna byggs.

Hallandsåskommittén har till uppgift att följa bygget av järnvägstunnlar genom Hallandsåsen för att bidra till att tunnlarna byggs på ett miljömässigt och kvalitetsmässigt säkert sätt.

I sin granskning av Banverkets kommunikationshantering i projektet kommer kommittén fram till att Banverket måste bli tydligare med att förmedla externt och internt varför tunnlarna byggs.

Kommittén tycker att Banverket lägger för stor vikt vid att betona hur komplext projektet är.
”Omvärlden förväntar sig att Banverket som har fått regeringens uppdrag att genomföra tunnelbygget, ska klara att utföra projektet även om det är komplext”, skriver kommittén.

Och varför byggs då tunnlarna? Jo, för att trafiken kan bli säkrare, effektivare och mer miljövänlig. Antalet tåg över åsen kan öka från 4 till 24 per timme och lastvikten för godståg kan periodvis fördubblas. Därmed kan tung trafik flyttas från den hårt belastade E6:an.