Nyheter

Banverket vann mot fastighetsägarna

Trots grundvattensänkningen i vinter tillåts lika mycket grundvatten som förut att läcka in i tunnlarna vid byggandet av Citybanan. Det slog Miljöverdomstolen fast i dag. Banverket får dock helt nya miljökrav. Men fastighetsägarna är fortsatt bekymrade.

Banverket får de villkor man önskat sig när det gäller hur mycket vatten som får läcka in i tunnlarna vid byggandet och under driften av Citybanan under Stockholms city.

Detta trots att grundvattennivåerna i flera kvarter i centrala huvudstaden redan nu i vinter drabbats av grundvattensänkningar på 1,8 meter och som kan kopplas till gräv- och sprängningsarbeten på Citybanan.

Miljööverdomstolen ändrar inte i Miljödomstolens dom när det gäller vattenhanteringen, utom i några få detaljer.

Domstolens beslut gäller sträckan från Tomteboda i norr, via Odenplan och Stockholm City, till Riddarholmen i söder. Sammanlagt är den 3,9 kilometer lång.

Domen innebär, enligt fastighetsjuristen Liselott Kristofferson, på branschorganet Fastighetsägarna, att Banverket kan ta ut 500 000 liter vatten per dygn från tunnelsträckan kring Station City (500 meter lång) under den åttaåriga planerade byggtiden och 300 000 liter per dygn under den 100-åriga driftsperioden.

Enligt både Miljödomstolen och Miljööverdomstolen ska Banverket föra tillbaka lika mycket grundvatten som man tar ut ur lagren under Stockholm. Detta genom så kallad återinfiltrering.

Samtidigt sätter Miljöverdomstolen ned foten när det gäller annan miljöpåverkan.

Domstolen skriver i domen att man längre fram kommer att fortsätta tillståndshandläggningen och fastställa villkor för buller, vibrationer och föroreningar som förekommer i vattnet från tunnelarbetena.

Medan Banverket jublar över dagens besked, är fastighetsägarna i City mycket oroade.

– Vi är väldigt rädda för att få ett problem liknande Hallandsås här i Stockholm, säger Liselott Kristofferson, som är ombud för tiotalet ägare, bland dem Atrium Fastigheter, Walls Fastigheter och Länsförsäkringar Liv.

– Det är bra att man inte får bullra lika mycket som tänkt och att man sätter en gräns också för vibrationer som i sin tur kan leda till sättningar och ras, men när det gäller vattenhanteringen är vi mycket bekymrade.

– Banverket berättade aldrig om vinterns grundvattensänkningen i områden kring Gamla Brogatan under förhandlingen i Miljööverdomstolen i januari och vi begärde att domstolen ska ta hänsyn till denna men utan resultat. Nu måste de återinfiltrera lika mycket vatten som de tar bort, men det är ett väldigt stort och vanskligt infiltreringsprojekt som vi inte vet om det kommer att lyckas.

Banverkets informatör Anders Sahlstrand:

– Domen är positiv för oss, den innebär att vi kan ha kvar vårt tillstånd och därmed fortsätta hålla tidtabellen.