Barometerindikatorn backade för tredje månaden i rad

Barometerindikatorn backade för tredje månaden i rad
Barometerindikatorn backade 1,7 enheter i juni, från 100,4 till 98,7. Den ligger därmed återigen under det historiska genomsnittet.
Barometerindikatorn backade 1,7 enheter i juni, från 100,4 till 98,7. Den ligger därmed återigen under det historiska genomsnittet. Av sektorerna i näringslivet bidrog såväl tillverkningsindustri som bygg- och anläggningsverksamhet negativt den här månaden. Även resultaten från hushållen bidrog negativt.

 

Näringslivet allt mer försiktiga i sina anställningsplaner

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin backade tre enheter i juni och ligger nu på det historiska genomsnittet. Orderingången från hemmamarknaden har minskat något, medan såväl exportorderingång som produktionsvolym var i det närmaste oförändrad. Sysselsättningen har minskat något och planerna för de närmast kommande månaderna indikerar en viss fortsatt nedgång. Produktionsvolymen beräknas öka något.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll ytterligare sex enheter i juni och den ligger nu klart under det historiska genomsnittet. Indikatorn har därmed backat drygt 45 enheter på 1,5 år. De senaste månaderna har såväl orderingång som produktion och sysselsättning minskat och anbudspriserna har sänkts. För branschen husbyggare är otillräcklig efterfrågan och finansiella restriktioner de främsta hindren för ökad aktivitet. Inom anläggningsverksamhet uppges främsta hindret vara ”andra faktorer”. Byggföretagen räknar med att såväl orderingång som byggande blir i det närmaste oförändrade de närmaste månaderna.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln var oförändrad i juni jämfört med månaden innan och den ligger fortfarande något under det historiska genomsnittet. Det är liksom tidigare stora skillnader mellan de olika branscherna och utvecklingen har varit klart bäst för livsmedelshandeln, medan handel med motorfordon rapporterar fortsatt vikande försäljning. Inför de närmaste månaderna är optimismen störst inom livsmedelshandel och specialiserad butikshandel och dessa branscher väntar sig en påtaglig tillväxt. Handel med motorfordon förutser i stort sett oförändrade volymer.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg en enhet i juni och den ligger fortfarande under det historiska genomsnittet. Efterfrågetillväxten har varit måttlig de senaste månaderna och sysselsättningen uppges vara oförändrad. Tjänsteföretagen räknar med att efterfrågan stiger de närmaste månaderna, medan sysselsättningen väntas bli i det närmaste oförändrad.

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”2901″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”275″,”width”:”468″}}]]

Hushållen mer pessimistiska om den svenska ekonomin

Hushållens konfidensindikator (CCI) sjönk 2,8 enheter i juni, från 5,9 till 3,1. Indikatorn ligger därmed två enheter under det historiska genomsnittet. Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi, backade drygt åtta enheter och indikatorn ligger nu klart under det historiska genomsnittet. Mikroindex, som speglar synen på den egna ekonomin, sjönk 0,3 enheter och ligger fortfarande strax över det historiska genomsnittet.

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”2900″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”354″,”width”:”468″}}]]

Relaterade artiklar

Tuffast för bygg- och fastighetsbranschen
”En splittrad bild i utmanande tider”
”Vårt resultat i kvartalet är tydligt påverkat av marknadsläget”
Sämre resultat för Veidekke