Nyheter

Bättre kontroll med nya ID06

Snart byts korten ut mot nya säkrare. Foto: Susanne Bengtsson

Från och med den 20 juni upphör de gamla ID06-korten att gälla. Efter det gäller de nya korten som framför allt ökar kraven på identifiering av kortinnehavaren. 


Här är de vanligaste frågorna och svaren om de nya korten.

Vilken är den största skillnaden mot de gamla ID06-korten?

Tidigare räckte det att en entreprenör beställde ID06-korten av en leverantör utan några detaljerade krav på att knyta korten till en specifik individ. I och med att det nya systemet införs höjer man tillitsnivån på korten men man ökar också kraven på identifiering. Först kontrolleras firmatecknaren som måste ange e-post och mobiltelefonnummer och identifiera sig med sitt BankID alternativt genom att gå och skanna sitt pass eller nationella ID för att kunna använda kortet. Även eventuella administratörer och anställda på företaget behöver identifiera sig på samma sätt.

Kan man fortsätta med de gamla korten?

Nej, efter den 20 juni i år ska de nya korten användas.

Gäller samma krav för både utländska och svenska aktörer?

Ja, för att man ska kunna ansluta företaget till ID06 krävs att firmatecknare har F-skattsedel i Sverige och det gäller även utländska aktörer.  

Hur säkra är korten?

I det nya ID06 systemet så har tillitsnivån höjts vilket innebär att alla individer kopplade till ID06 skall ha en kontrollerad identitet samt att företaget kontrolleras. Man knyter också ihop individ och koppling till företaget. De delar på korten som är tryckta i svartvitt är laserprintade och kan inte ändras utan att man gör åverkan på kortet.

Vilka andra möjligheter finns det med det uppdaterade systemet?

Till varje kort kan man även koppla den anställdes olika kompetenser. Det kan vara att man på arbetsplatsen ställer grundkrav på vissa utbildningar och finns inte detta går det inte att komma in på arbetsplatsen med ID06-kortet.

Vad kostar det?

ID06 tar en avgift på 80 kronor per kort och år. Till det kommer även en årsavgift beroende på hur många ID06 kort företaget har.

Hur lång giltighetstid kommer de nya ID06-korten ha?

Nya ID06-kort för i normalfallet 5 års giltighetstid sen finns olika regler som innebär att korten kan ha kortare giltighetstid. Mer information finns på ID06.se

Måste jag ha ett plastkort för att identifiera mig?

I höst kommer ID06 med ett Mobilt ID06-kort som också kan användas på samma sätt som plastkortet. Det mobila kortet kostar inget extra idag utan ingår i den avgift företaget betalar idag.

FAKTA, så här gör du för att skaffa det nya kortet:

1. Gå in på din kortleverantörs hemsida. Du hittar alla kortleverantörer på ID06.se

2. Registrera ditt företag för det nya ID06-systemet. Firmatecknare behöver BankID för att skriva under.

3. Beställ de nya korten. Du behöver e-postadress och mobiltelefonnummer till alla kortinnehavare.

4. Se till att alla användare godkänner kortuppgifterna. Alla kortinnehavare behöver godkänna sina uppgifter och skapa ett personligt ID06-konto. Kortinnehavaren signerar med BankID, pass eller nationellt ID. När individen godkänt kortet är det klart för att printas och sen skickas ut till företaget (eller den adress kortbeställaren valt).

5. Aktivera ditt nya kort. När sen individen får sitt kort måste han eller hon aktivera sitt kort genom att gå in på sitt konto på ID06, aktivera kortet och kan där då också hämta sin PIN som är kopplad till kortet. Kortet är nu aktiverat och kan börja användas.