Nyheter

Bättre siffror för trähus

Det går allt bättre för småhusindustrin. Trots det anställer inte företagen.

Svensk trä- och möbelindustri drabbades hårt av finanskrisen. Nu har orderingång och leveranser börjat öka igen, enligt uppgifter från TMF, Trä- och Möbelföretagen.

Orderingången för svensk trähusindustri ligger fortfarande på en lägre nivå än före krisen hösten 2008, men jämfört med 2009 har orderingången börjat öka igen. Även fönster, dörrar och kök visar en ökad försäljning.

– Våra företag drabbades hårt av finanskrisen och tvingades minska antalet anställda. Det är glädjande att försäljningen nu ökar, men vi kan notera att antalet anställda inte ökar, utan i vissa fall minskar. Det tyder på förbättrad produktivitet inom industrin, som en följd av ökad automatisering, säger Leif G Gustafsson, vd för TMF, Trä- och Möbelföretagen.