Nyheter

Bättre villkor för asbestsjuka

Den som drabbats av cancer av asbest på jobbet ska lättare kunna få ersättning. Svenskt Näringsliv och LO har enats om generösare villkor.

I Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada, TFA, gäller normalt att en arbetssjukdom ska ha visat sig innan den skadade fyllt 65 år. Därefter utgår ingen ersättning. Men nu ska försäkringen bli mer generös, skriver Arbetarskydd.

— Vi har förbättrat villkoren för den som har fått cancer på grund av asbest i arbetet. Nu har vi höjt åldergränsen till 75 år, säger Ellen Nygren, ombudsman på LO, till tidningen.

Läs hela artikeln på Arbetarskydds hemsida