Nyheter

Bekämpar cancer <br></br> – i unikt sjukhus

Snart påbörjas ett unikt bygge i Uppsala. Skandionkliniken blir Sveriges första specialsjukhus för cancerbehandlig med partikelstrålning.

Uppsala kan om några år stoltsera med Sveriges första specialsjukhus för cancerbehandling med partikelstrålning. Då ska Skandionkliniken stå färdigbyggd i närheten av Akademiska sjukhuset. Här ska uppemot 2 000 patienter kunna tas emot varje år med uppemot 15 strålningar per person.

— Arbetet med att bygga det här huset har egentligen pågått i 50 år, både vad gäller kunskapen kring behandlingsmetoderna och hur byggnaden bör se ut, säger Leif Lyttkens, förbundsdirektör vid Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling.

Utöver specialsjukhuset planeras det också för ett patienthotell med 120 rum. Sammanlagt kommer hela projektet att kosta runt 800 miljoner kronor.

För att sjösätta projektet har landets sju landsting med universitetssjukhus gått samman för att dela på ansvaret av Skandionkliniken.

— Det är en stor investering i en nationell anläggning. Därför samarbetar vi, säger Leif Lyttkens.

Fakta / Skandionkliniken

Byggherre: Akademiska hus

Konstruktörer: WSP Byggprojektering

Arkitekt:Link Arkitekter

Projektledare:Anders Öhrn

Kostnad: Cirka 800 miljoner kronor

Byggstart:2010

Klart: 2012