Nyheter

”Belastningsskador <br></br> stort problem”

Antalet döda i arbetsplatsolyckor i byggsektorn ökar. <br></br> — Men vi är nere på de lägsta nivåerna någonsin vad gäller såväl svåra arbetsplatsolyckor som arbetssjukdomar, säger Björn Samuelson på Sveriges Byggindustrier. <br></br

Mellan 2006 och 2007 minskade de svåra arbetsplatsolyckorna med nästan 15 procent, från 903 under 2006 till 832 förra året. Det gäller fall där byggnadsarbetare skadat sig så svårt att de varit sjukskrivna mer än 14 dagar. Arbetssjukdomarna har minskat från 621 anmälda fall 2006 till 526 förra året. Det visar nya siffror från Sveriges Byggindustrier, BI, som kommer att presenteras i en rapport i slutet av augusti.

Även belastningsskadorna bland byggnadsarbetare minskar i antal, men från en redan hög nivå. Björn Samuelson som är BI:s arbetsmiljöexpert skulle gärna se att belastningsskadorna genom uppmärksammades mer.
— Belastningsskadorna hamnar lite i skymundan, trots att det är ett stort problem inom byggsektorn.

En ny undersökning från Byggcheferna och Byggnadsarbetareförbundet visar att sju av tio byggnadsarbetare över 50 år har fått bestående skador eller åkommor av sitt arbete. Bara 16 procent anser sig vara helt friska.
— Är man 30-35 år, frisk och stark, tänker man nog inte på att ta hand om sin kropp som byggnadsarbetare. Men efter 40-45 blir man svagare och har väldigt små marginaler, säger Björn Samuelson.
Små marginaler i ork och styrka kan i sin tur leda till olyckor, menar han.

Sex av tio tillfrågade i undersökningen upplever sitt arbete som ergonomiskt påfrestande. Fyra av tio inom byggverksamheten uppger att de måste lyfta minst 15 kilo åt gången flera gånger dagligen. Men det är en sanning med modifikation, anser Björn Samuelson.
— Det handlar om att ta hand om sin kropp, att inte använda den som lyfthjälp utan använda de maskinella hjälpmedel som finns på marknaden, säger han.

I mångt och mycket är det en fråga om attityd bland byggnadsarbetarna. Det finns bra hjälpmedel till det mesta, men många väljer trots det att lyfta manuellt.
— Det är bekvämare att bara bära iväg något än att gå och hämta hjälpmedel. Jag tror de flesta hjälpmedel bara blir stående i förråden på byggarbetsplatserna.

Björn Samuelson tror att byggnadsarbetarna själva har störst möjlighet att påverka varandra, både vad gäller att använda hjälpmedel och att hålla på säkerheten. En chef har begränsad möjlighet att detaljstyra arbetet, eftersom byggjobbarna arbetar väldigt självständigt.
— Men cheferna ska se till att skyddsföreskrifterna följs och att inte blunda om anställda struntar i skyddshjälpmedel som till exempel fallskydd.

Tydliga chefer som håller hårt på säkerheten krävs för att minimera olycksrisken.
— Sedan bör cheferna i alla fall ställa frågan till sin personal om lyfthjälpmedel och liknande ska beställas. Jag förstår att man inte vill skaffa hjälpmedel som bara blir stående i förrådet. Men att hålla frågan om tunga lyft och arbetsmiljö levande genom att ta upp den gång på gång under ett byggprojekt kan minska riskerna för belastningsskador på lång sikt, säger Björn Samuelson.