Nyheter

Bellman Group köper Norrvidinge

Med köpet blir Bellman Group även representerat i södra Sverige. Bild: Bellman Group.

Bellman Group har tecknat avtal om förvärv av Norrvidinge, som tillhandahåller transport- och maskintjänster samt anläggningsmaterial i södra Sverige. Köpeskillingen uppgår till 283 miljoner kronor. 

Enligt pressmeddelandet har Norrvidinge-gruppen en liknande struktur som Bellman Group och förvärvet är ytterligare ett steg i strategin att skapa en heltäckande leverantör till bygg- och anläggningsbranschen. Bellman Group har inte tidigare varit representerad i södra Sverige där Norrvidinge har en stark position.

– Förvärvet av Norrvidinge ligger helt i linje med vår förvärvsstrategi och framför allt vår önskan att fortsatt expandera verksamheten i södra Sverige. Det känns spännande och kul att få välkomna Norrvidinge till gruppen. Norrvidinge har en affärsmodell som passar väldigt bra in i Bellman Group. Ett välskött och expansivt bolag som innebär att Bellman Group ytterligare stärker sin position på marknaden, säger Håkan Lind, vd på Bellman Group i pressmeddelandet.

Norrvidinge-gruppen startade 2000 och ägs av Martin Nilsson, Per-Eric Troneus och Johan Beermann via bolag. Avsikten är att en representant för Norrvidinge ska erbjudas en plats i Bellman Group AB:s styrelse.

– Norrvidinge koncernen har under de senaste åren utvecklats mycket positivt och expanderat verksamheten på ett fantastiskt sätt. Som Norrvidinges huvudägare är det ett naturligt steg i en vidare utveckling att bli en del av en stark aktör som Bellman Group, säger Martin Nilsson och Per-Eric Troneus.

Johan Beermann är vd på Norrvidinge. 
– Norrvidinge har en stark position som ledande på marknaden och en framgångsrik affärsmodell. Vi är övertygade om att vi kommer tillföra Bellman Group värden, säger han.

Köpeskillingen uppgår till 283 miljoner kronor. Säljarna till Norrvidinge återinvesterar en del av köpeskillingen i Bellman Group och blir därmed näst största ägare efter Verdane. Tillträde förväntas ske i juni 2021. 

Fakta Norrvidinge:
Norrvidinge omsatte 931 miljoner kronor år 2020 med ett normaliserat resultat (EBITDA) om 69 miljoner kronor enligt K3. Bolaget sysselsätter 400 medarbetare och förfogar över drygt 350 transport- och maskinenheter med förare. Norrvidinge består av Norrvidinge Lastbilscentral AB, Grus & Makadam Syd AB och EliaExpress i Halmstad AB.