Nyheter

Berg- och dalbanans bygglov upphävs

I somras invigdes Wildfire. Bild: Kolmården

Kolmården kan tvingas riva berg- och dalbanan Wildfire, eftersom högsta instans Mark- och miljödomstolen har upphävt bygglovet.

Wildfire invigdes i somras, men närboende har kritiserat åkattraktionen från det att byggplanerna blev kända. De anser de att den orsakar för mycket buller och störningar.
Och nu får de rätt och Mark- och miljööverdomstolen upphäver bygglovet för den stora berg- och dalbanan i trä.

Enligt domstolen är de effekter berg- och dalbanan förväntas få på omgivningen av sådan karaktär att det vid en sammantagen bedömning kan antas att berg- och dalbanan medför en betydande miljöpåverkan bland annat på djurlivet, närliggande naturområden samt trafiksituationen. Beslutet om bygglov borde ha föregåtts av att kommunen prövade åtgärden genom en detaljplan. Länsstyrelsens beslut att upphäva bygglovet har därför fastställts.
Mark- och miljööverdomstolens dom kan inte överklagas.

– Vi hade naturligtvis hoppats på ett annat besked, men vi är väl förberedda för olika scenarios. Innan vi vet hur vi ska gå vidare ska vi nu sätta oss in i skälen för beslutet. Därefter ska vi träffa kommunen för att utvärdera våra alternativ, säger Christer Fogelmarck, tf VD för Kolmården, i ett pressmeddelande.

Bakgrund:
Byggnads- och miljöskyddsnämnden i Norrköpings kommun gav i oktober 2014 bygglov för uppförande av berg- och dalbanan.
Länsstyrelsen i Östergötlands län upphävde lovet sedan närboende överklagat beslutet.
Länsstyrelsens beslut överklagades i sin tur av Kolmårdens Djurpark AB till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt som fastställde nämndens beslut att bevilja bygglov.
Nu har Mark- och miljööverdomstolen fastställt Länsstyrelsens beslut att upphäva bygglovet.