Nyheter

Berget kräver specialmetoder

Arbetstunneln drivs med en 2-boms borrigg. Vid varje sprängsalva borras cirka 100 stycken, fem meter djupa, borrhål som fylls med sprängmedel. Foto: Anna Sjöström

Utformningen av Slussens nya bussterminal påverkas av tunnelbanans dragning, parkeringsgarage, tunnlar och närliggande bebyggelse.
Det sista innebär en stor utmaning inte minst när det kommer till vibrationer och störningar för de boende i området.
– Vi kommer att behöva använda oss av specialmetoder för att få ut berget, säger Johan Pilbacka på Implenia.
 

I mitten av september skrevs kontraktet mellan Implenia och Stockholms stad på. Det är värt 787 miljoner kronor omfattar bergsprängningsarbeten för bussterminalen i Katarinaberget. I uppdraget ingår bland annat bergarbeten för tre bergrum med infartstunnlar, mediatunnlar, teknikutrymmen och vissa markarbeten.

Totalt handlar det om bergarbeten på cirka 270 000 m3 och detta i en känslig miljö.

– Det är kort om tid och vi är mitt i smeten, säger Johan Pilbacka, Entreprenadingenjör Tunnel, Implenia, när han sammanfattar läget.

Han har jobbat med projektet från början och varit med och tagit fram anbudet.

– Vi sa tidigt att det här är ett projekt som vi ska ha. Det är ett prestigeprojekt som passar oss perfekt. Vi är trots allt störst i Sverige på tunneldrivning och bussterminalen är ett sätt för oss att visa vad vi kan.

För honom personligen säger han att det är en chans som kommer en gång i livet och att det är ett otroligt häftigt projekt som innehåller allting: extremt svåra tunnlar, extremt stora tunnlar och där man måste ta till specialmetoder för att ta ut berget.

Till exempel kommer de att vajersåga ut vissa delar. Det är främst nära tunnelbanan för att få så lite vibrationer som möjligt.

– I andra känsliga miljöer kommer vi att använda elektroniska sprängkapslar för att kunna programmera mycket noggrant och optimera sprängningen för platsen. Projektet innehåller många utmaningar och det är kul när man ”tvingas” nörda ner sig för att göra sitt bästa och göra ingenjörskonst av utmaningarna, säger Johan Pilbacka.

De största utmaningarna kommer mot slutet av året när Implenia börjar spränga ut själva entréhallen som angränsar mot tunnelbanan. Här kommer de att behöva vajersåga, spräcka och spränga ut upp till 30 meter höga bergrum.

Förutom de rent bergstekniska utmaningarna innehåller projektet även utmaningen i form av de boende.

– Det gäller att få deras acceptans. Implenia har även ett kontrakt i Förbifarten och jämför man så i Förbifarten rör sig arbetet hela tiden framåt och de boende störs en kortare period. Men här är utrymmet begränsat och vi går hela tiden fram och tillbaka. De som bor rakt ovanpå kommer att märka av projektet under två och ett halvt års tid.

Därför spränger man till exempel mindre sprängsalvor varje gång, det är mera tidskrävande, men ger mindre vibrationer.

Impelnia har också satt upp vibrationsmätare som styr indriften.

– Vi justerar borr- och laddplanen efter dem så vi inte ska riskera övertramp.

Den 8 januari sprängdes första salvan i Katarinaberget.

–Vi räknar med en smäll om dagen nu tills vi är nere i bussterminalen, sen blir det upp till fyra smällar om dagen.

Just nu jobbar man med en arbetstunnel, cirka 230 meter lång. I slutet av mars har arbetstunneln nått fram till det som sen ska bli själva vänthallen i bussterminalen. Borriggen går i tvåskift och tio yrkesarbetare är ute i jobb. Utöver det finns 15 tjänstemän på projektkontoret vid Stadsgården.

Sprängningarna kommer att pågå i ungefär två år och utöver det omfattar kontraktet också betongarbeten på cirka 12 300 m3.

– Vi kommer att jobba med båda samtidigt när sprängningarna går mot slutskedet, annars hinner vi inte klart. Det blir lite bökigt, eftersom vi måste utrymma när vi spränger, så det krävs god logistisk planering så att vi inte målar in oss i ett hörn, så att säga.

För betongarbetet räknar Implenia med att ta in underentreprenörer, men övrigt arbete klarar de i egen regi. Som mest kommer det att arbeta cirka 100 personer med entreprenaden när projektet peakar om cirka ett och ett halvt år.

– Det är väldigt viktigt att vi håller tidsplanen. Färdigställandet av hela Slussen hänger på det, blir vi sena, blir resten också försenat eftersom bussarna måste flytta in i nya terminalen innan arbetet utanför kan fortsätta.

I Stockholm jobbar Implenia just nu också med Getingmidjan och Johannelund i Förbifarten.

– Det är bra med två stora projekt i närheten. Det gör att vi blir flexibla och kan låna maskiner och folk mellan projekten, säger Johan Pilbacka.

Kontraktet med Stockholms stad är en samverkansentreprenad med löpande räkning mot en riktkostnad.

– Fördelen är att både beställare och entreprenör kan hjälpa varandra att hitta dom bästa lösningarna och att det gynnar båda, säger Johan Pilbacka.

 

Fakta: Entreprenaden Slussen SN 91 

 • 270 000 m3 berg ska sprängas ut och det kommer att behövas cirka 750 000 kilo sprängmedel för det.
 • Betongarbetena beräknas till 12 000 m3.
 • 17 000 bergbultar kommer att gå åt för att säkra berget. 
 • Kontraktet är värt 787 miljoner kronor.
 • Den nya bussterminalen är utformad som en väderskyddad dockningsterminal. När tunnelbanan byggts ut till Nacka kommer bussterminalen främst att användas av Värmdöbussarna, samt ett mindre antal bussar från Nacka.
 • Terminalen består av tre bergrum med spännvidd upp till 24 meter: vänthall och två körbanor för bussarna.
 • Här ska finnas 6 ankomstplatser och 17 avgångsplatser och 17 reglerplatser för bussarna.
 • Bussarna kommer att köra in och ut via en tunnel på Stadsgårdsleden med mynningen i nivå med Fotografiska. (Ovanpå tunneln läggs sedan Saltsjöbanans dubbelspår.)
 • Huvudentrén till bussterminalen kommer att finnas vid Katarinavägen och ytterligare tre entréer placeras vid Stadsgårdskajen.
 • Portalen till bussterminalen i bergslänten mot Stadsgårdskajen har en spännvidd på 27 meter.
 • Det kommer också att gå att ansluta till terminalen från tunnelbanans entré på Götgatan/Hökens gata.
 • Byggtiden är 1 januari 2019 till 1 juni 2021.
 • Bussterminalen beräknas vara helt klar 2023.

Källa: Implenia, SLL