Nyheter

Bergsäker blir Forcit när Norden enas

Bergsäker blir Forcit Consulting. Foto: Forcit

Bergsäker, specialister inom omgivningspåverkan, byter namn till Forcit consulting. Varumärkesbytet är ett sätt att samla de nordiska enheterna under samma namn, samtidigt som bolaget expanderar verksamheten.

Bergsäker grundades 1972 i Göteborg. Den ursprungliga affärsidén var kopplad till bergbyggnation och säkring av berg.

Idag erbjuder bolaget konsulttjänster inom omgivningspåverkan och bergkontroll i samband med alla typer av mark- och sprängningsarbeten.

Tjänsterna omfattar till exempel riskanalyser, för- och efterbesiktningar, mätningstjänster, skadehantering och teknisk utbildning. Affärsidén bygger på att bistå byggherrar och entreprenörer så att de ska kunna leverera bygg-, infrastruktur- och gruvprojekt i tid, inom budget och på ett säkert sätt gentemot människor och omgivningar.

– Vi jobbar med Miljöbalken som utgångspunkt och är involverade i alla typer av arbeten som orsakar störningar. Det handlar om allt från sprängning, pålning, och schaktning till buller, damm och vattenkvalitet, säger Jörgen Sigvardsson, vd för Bergsäker.

Sedan 2015 ägs företaget av den finska kemikoncernen Oy Forcit AB, som utgör den största aktören inom omgivningspåverkan i Norden.

Namnbytet gäller för alla nordiska bolag. Bergsäker i Sverige, Finnrock i Finland och Bergcon i Norge går nu över till det gemensamma Forcit Consulting.

– Syftet med varumärkesbytet är att ge våra kunder en bättre produkt. För våra kunder och partners innebär det att etablerade relationer med lokala experter fortsätter som vanligt, samtidigt som de får tillgång till ett nätverk med över 120 specialister inom omgivningspåverkan, sprängteknik och projektledning över hela Norden, säger Jörgen Sigvardsson.

I Sverige satsar man också på att bredda marknaden genom att öppna nytt kontor i Sundsvall.

Enligt Jörgen Sigvardsson har branschen under de senaste tio åren haft en genomsnittlig tillväxt på i storleksordningen 6-7 procent.

Det finns flera bakomliggande drivkrafter till den starka utvecklingen. Tydligast är trenden mot ökad urbanisering som medför att mark- och sprängarbeten allt oftare behöver ske i tättbebyggda områden och därmed kräver omsorgsfulla säkerhetsåtgärder och hantering av fler intressenter.

– Urbaniseringen är en global trend som driver utvecklingen i vår bransch.

Något annat som gynnat den här typen av verksamhet är en allmänt ökad medvetenhet i samhället vad gäller miljö-, hållbarhets- och säkerhetsfrågor.

– Bullerfrågor är ett exempel på något som fått ökad uppmärksamhet i många projekt. Efterfrågan på bullermätningar och bullerutredningar har ökat markant de senaste åren. Även om lagstiftningen funnits på plats under en längre tid så har tillämpningen kommit i fokus när kommuner och byggherrar får ta emot fler klagomål från allmänheten.

Som byggherre är det viktigt ur flera aspekter att ha en tydlig plan för omgivningspåverkan i sina projekt, menar Jörgen Sigvardsson.

– Det kan uppstå förseningar på grund av störningar i ett projekt, vilket i sin tur leder till kostnader. Ur varumärkessynpunkt är det heller inte gynnsamt med negativ uppmärksamhet kring ett kommersiellt projekt. Alla byggherrar är inte medvetna om vilket ansvar de har. De kanske inte heller har den specialistkompetens och de mätinstrument som behövs eller tiden att sköta kommunikationen med omgivningen. Då kan det vara tryggt och kostnadseffektivt att någon annan tar ett helhetsansvar.