Nyheter

Besiktningar och avrop påverkas av smittorisk

Besiktningar har i vissa fall stött på hinder på grund av coronasmittan. Foto: Getty Images

Försenade besiktningar, minskade uppdrag genom ramavtal och oro för framtiden – det är några av konsekvenserna som coronasmittan orsakat. Men trots utmaning finns det ljus i mörkret enligt Carin Stoeckmann ,VD, på Byggmästar´n i Skåne och ordförande för Byggföretagen.

För lite mer än en månad sedan började det bli tydligt vilken inverkan coronaviruset kunde få på vårt samhälle. För Carin Stoeckmann blev det startskottet på en intensiv period för att hantera situationen.

– I början var det väldigt omtumlande och det hände väldigt mycket på kort tid. Vi valde att skicka hindersanmälan till alla våra projekt. Det är vår skyldighet i sådana här situationer men det behöver inte innebära att det blir några förseningar i praktiken, säger hon.

Förutsättningarna för en hindersanmälan regleras i byggsektorns entreprenadjuridiska bestämmelser. Där finns en paragraf som berör hinderanmälan och epidemier som är juridiskt bindande. Om man i efterhand bedöms ha skickat sin hinderanmälan för sent kan det få ekonomiska konsekvenser.

– Vår hinderanmälan var väldigt ödmjukt formulerad. Vi konstaterade att vi troligen kommer drabbas av sjukfrånvaro och problem med leveranser som i sin tur kan leda till förseningar. Nu har det inte blivit så illa som vi befarade. Det är bara något enstaka projekt som påverkats och vi kämpar på så gott vi kan för att det inte ska bli några förseningar, säger hon.

Epidemins följdverkningar har orsakat leveransproblem och en högre sjukfrånvaro. I något fall har underleverantörer drabbats och då påverkas hela tidsplanen för bygget.

– Det är som en lång kedja där det ena ledet påverkar nästa. Det räcker att det blir stopp någonstans i kedjan för att alla som kommer efter ska drabbas av förseningen, säger hon.

Dialogen med kunden har blivit avgörande för att få verksamheten att fungera och Carin Stoeckmann upplever att det finns en stor förståelse för den uppkomna situationen.

– En effekt av smittspridningen är att det blivit svårare att genomföra besiktningar av färdiga projekt, där besiktningsmän är över 70 år och tillhör riskgruppen. I berörda fall har det gått att lösa med att vi ser till att hålla avstånden, säger hon.

När hon tittar på branschen som helhet så menar hon att man än så länge klarat sig relativt bra, även om byggservicerelaterad verksamhet har påverkats negativt redan nu. Däremot finns det en större oro för vad som väntar i framtiden vad gäller beställningar och investeringar i nya projekt.

– Det skulle vara förödande om fastighetsbolag och offentliga förvaltningarna börjar skjuta på sina investeringar. Vi ser redan några sådana signaler från enskilda kommuner som trycker på stoppknappen. Det är väldigt viktigt för hela samhället att bygginvesteringarna fortsätter att rulla. Vår sektor står för elva procent av BNP, och kanske ännu mer nu, när annat så kraftigt bromsat in. Det är verkligen otroligt viktigt att investeringarna fortsätter. Många byggföretag klarar den nuvarande krisen men det finns en stor oro för framtiden, säger hon.

En av de negativa konsekvenserna som börjat märkas är färre avrop till ramavtal. Det handlar främst om mindre projekt som exempelvis en justering av en vägg eller en mindre reparation som nu skjuts på framtiden.

– En del offentliga verksamheter vill inte ha besök från några externa hantverkare som det ser ut nu eftersom man är rädd för riskspridning. De jobben skjuts nu på framtiden men kommer genomföras när läget stabiliserats, säger hon.

Men i krisen föds lösningarna. Carin Stoeckmann tar upp ett exempel på ett äldreboende där man skjutit på åtgärderna från slutbesiktningen så att verksamheten har kunnat flytta in. Det som behöver fixas tar man hand om när det blivit säkert för de boende att byggnadsarbetarna att vistas på boendet.

– Branschen är väldig lösningsinriktad och jag är imponerad över den omställning som många tvingats göra, i hela samhället, säger Carin Stoeckmann.