Nyheter

Beslut i HD stoppar Citybanan

Bygget av Citybanan i Stockholm försenas och blir dyrare. Det blir följden av ett beslut i Högsta domstolen. De pågående rättsliga processerna har stoppat byggprojektet.

Fallet gäller tillstånd för vattenverksamhet för en tillfartstunnel i bangården vid Stockholms central. Högsta domstolen slår fast Miljööverdomstolens beslut, vilket innebär att Banverket måste ta fram en ny miljökonsekvensbeskrivning.

— Det är bra att vi nu fått beslutet även om vi bedömer att det kommer att innebära merarbete och merkostnader. Vi kommer nu att vidta de åtgärder som krävs och snarast lämna in en ny ansökan så att tillfartstunneln kan byggas, säger Kjell-Åke Averstad, projektchef för Citybanan.

Samtidigt kritiserar Banverket beslutet i HD, som man anser är otydligt och utan egentlig prövning av sakfrågan.

— Vi hade önskat en tydligare vägledning. Det är angeläget att vi får klara juridiska förutsättningar för prövningen av den här typen av projekt, vilket är särskilt angeläget utifrån en allmän önskan att planeringstiderna för infrastrukturprojekt kortas, säger Charlotta Lindmark, Banverkets chefsjurist.

Beskedet kan påverka andra pågående rättsliga processer om vattenverksamhet på Norrmalm, tror Banverket. Det skulle i sådana fall kunna ge ytterligare förseningar av Citybanan.