Beslut om bolagisering av Vägverket och Banverket

Beslut om bolagisering av Vägverket och Banverket
På torsdagen beslutade riksdagen att Vägverket Produktion och Banverket Projektering ska ombildas till statligt helägda aktiebolag.

Dessutom ska enheten Vägverket Konsult bolagiseras. Vägverket Produktion ska enligt riksdagsbeslutet syssla med entreprenader, service och uthyrning inom trafik-, mark-, bygg- och anläggningsområdet.
Banverket Projektering och Vägverket Konsult ska slås samman till ett statligt helägt bolag, vars uppgift ska vara att arbeta med konsultverksamhet inom trafik och transporter.

Riksdagen anser att enheterna redan i dag drivs under bolagslika former och till stor del är konkurrensutsatta. Dessutom anses en bolagisering skapa förutsättningar för bättre konkurrens och effektivare nyttjande av resurser.

Bolagiseringarna beräknas kunna bli av tidigast 1 januari nästa år.

Relaterade artiklar

Vinstvarning från NCC
”Utvecklas man inte, så avvecklas man”
Krigets påverkan är både direkt och indirekt
NCC köper danskt entreprenadföretaget