Nyheter

Beslutet om det höga trähotellet överklagas

Byggnaden har en stomme som till stor del är i trä och hotelldelen är 19 våningar hög. Bild: White Arkitekter

Beslutet att bygga ett hotell högt hotell av trä vid nya kulturhuset i Skellefteå har överklagats till förvaltningsrätten.
Om tidsplanen kommer att påverkas är just nu oklart, men kommunalrådet hoppas att ärendet kan prioriteras.

Kring det planerade kulturhuset i Skellefteå finns det en bred politisk enighet, men när det kommer till hotellet som uppförs som en del av konceptet är åsikterna delade. 
Efter en lång debatt tog Skellefteå kommunfullmäktige 20 mars beslutet om att det kommunägda bolaget Skellefteå Industrihus får bygga hotellet.

Nu har beslutet i kommunfullmäktige överklagats till förvaltningsrätten i Luleå av såväl kommunpolitiker som privatpersoner. 
De anför bland annat att de vill att beslutet prövas mot kommunallagen eftersom kommuner inte får bygga sådana specifika byggnader, att det snedvrider konkurrensen för privata hotellägare, att kommunen inte har rätt kompetens och att kommunen tar en stor risk.

De yrkar också att beslutet upphävs och att förvaltningsrätten beslutar att det tills vidare inte ska gälla.

– Eftersom det blev uppmärksammad politisk oenighet kring beslutet har vi förväntat oss att beslutet kunde komma att överklagas. Nu har vi skickat de yttranden som behövs gällande överklagan till förvaltningsrätten och hoppas på svar snarast möjligt. Vad detta innebär för kulturhusprojektets tidplan är svårt att avgöra innan vi får svar från förvaltningsrätten, men vi hoppas att ärendet kan prioriteras, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå. 

Kommunen yrkar alltså på att samtliga överklaganden ska avslås. De anför att att beslutet inte är ett för Skelleftåa lndustrihus AB bindande beslut och att det inte ligger utanför den kommunala kompetensen. Vidare anför kommunen att det inte kommer att vidtas några åtgarder under en relativt lång tid, i vart fall inte de närmaste månaderna, som inte kan återgå.

Det som just nu pågår inom projektet Kulturhus Skellefteå är bland annat detaljerad projektering inför byggstart samt förhandlingar med hotelloperatörer. Dessutom förbereds material för att gå ut offentligt med försäljning av hela fastigheten, alltså både kulturhus och hotell.