Nyheter

Besqab flyttar huvudkontoret

Danderyd C Södra Kontorshuset. Bild: Wester + Elsner Arkitekter.

Besqab växer och flyttar huvudkontoret till nya lokaler. Företaget kommer att disponera de tre översta våningsplanen i det nya kontorshus som uppförs i Danderyd Centrum under 2016/2017.

Besqab har vuxit ur sitt kontor i Täby. Under 2015 anställde Besqab över 20 personer och planerar att fortsätta expandera. Därför har man teckat hyresavtal med Skandia Fastigheter för kontor i det planerade kontorshuset som uppförs i Danderyd Centrum under 2016/2017.

Under 2016 kommer Skandia Fastigheter att omvandla nuvarande Mörby Centrum till Danderyd Centrum där tanken är att handel och kontor kommer att förenas med service och boende.

Besqab kommer att disponera de tre översta våningsplanen. Lokalerna är ljusa, med stora öppna ytor för ett kreativt samarbete och en trivsam och inspirerande arbetsmiljö. Kontorshuset kommer att vara miljöklassat enligt Breeam Excellent och det kollektivtrafiknära läget är också en viktig aspekt i ett hållbarhetsperspektiv.

–  I och med detta får vi utrymme att fortsätta växa. Vi är övertygade om att kontoret och läget skapar en inspirerande arbetsmiljö och även attraherar nya medarbetare, säger Besqabs VD Anette Frumerie, i ett pressmeddelande.

Inflyttning beräknas ske i december 2017 och kontraktet med Skandia fastigheter skrivs på 5 år.