Nyheter

”Besviken på prestationen i Finland under kvartalet”

2019 var ett utmanande år för Bonava och under det fjärde kvartalet var särskilt verksamheten i Finland en besvikelse. Men det finns styrketecken.

Det säger Bonavas vd Joachim Hallengren till Nyhetsbyrån Direkt i samband med att bolaget publicerade sin rapport för det fjärde kvartalet.

– Jag är besviken på prestationen i Finland under kvartalet. Vi hade ett antal projekt som i sent skede visat på kraftiga kostnadsökningar. Vi tog tag i det och gjorde en genomlysning av projekten och verksamheten och har vidtagit ett antal åtgärder, säger han.

I början av januari gick Bonava ut med ett omställningspaket och gjorde i samband med det ett antal nedskrivningar som uppgick till 159 miljoner kronor.

Bonava föreslår i bokslutet att utdelningen sänks till 3:00 kronor för 2019 från 5:20 för 2018. Joachim Hallengren framhåller att utdelningen är en styrelsefråga, men noterar att bolagets justerade resultat per aktie under helåret 2019 landar omkring 7:60 kronor. Bolagets utdelningspolicy är att skifta ut minst 40 procent av nettoresultatet. De 3 kronorna per aktie som delas ut för 2019 är omkring 40 procent av justerat nettoresultat, framhåller han.

Enligt Infronts estimat förväntades utdelningen bli oförändrade 5:20 kronor per aktie enligt medianen. Vinsten per aktie under helåret 2018 var 11:70 kronor.

Den tyska verksamheten har under året haft en lönsamhet som beskrivs som god. Den lägre takten i produktionsstarter under året är en följd av flaskhalsar hos myndigheter.

– Vi tycker oss se att det börjar takta upp under hösten och räknar med att starta betydligt fler enheter under 2020 än vi gjorde 2019, säger Joachim Hallengren.

Även i Sverige ser det ljusare ut.

– Vi märker det på visningar, vi märker det på att vi säljer bra. Vi kan bekräfta att det som sades tidigare av vissa aktörer att ’den gamla modellen – att sälja på ritningar – är död’ inte stämmer. Vi säljer och startar projekt på ritning och det är ytterligare ett styrketecken på den svenska marknaden”, sade han.

Bonava hoppas starta fler bostäder i Sverige än bolaget gjorde under 2019 om marknaden håller i sig. Under 2019 startades 495 bostäder i Sverige varav 164 till konsumenter.

Projektet Kristinebergs Slottspark på Kungsholmen i Stockholm har sålt bra och under hösten, uppger Joachim Hallengren.

Bonava gjorde negativa prisjusteringar i projektet i juni i år på mellan 7 och 11 procent. Sedan dess har det gjorts en mindre prishöjning och projektet som det sedan november påbörjats med inflyttning i ”säljer fortfarande bra”.

Nyhetsbyrån Direkt


Rapport för Q4:

  • Bonavas rörelseresultat blev 693 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Väntat var 631 miljoner kronor, enligt Infront.
  • Resultatet påverkas av en jämförelsestörande post om 159 miljoner kronor i det fjärde kvartalet till följd av ett antal omstruktureringsåtgärder i bolagets finländska verksamhet.
  • Intäkterna uppgick till 6.499 miljoner kronor, jämfört med väntade 6.833 miljoner.
  • Bonavas resultat kan slå, särskilt mellan kvartal, eftersom bolaget redovisar intäkter och resultat först när ett projekt färdigställts och lämnats över till kund.
  • I det gångna kvartalet resultatavräknades 2.220 bostadsenheter, mot 2.741 stycken under det tredje kvartalet 2018.
  • Resultatet från markförsäljningar uppgick till 181 miljoner kronor (61).
  • Bonava redovisar en försäljningsgrad om 72 procent (72 procent den 30/9) i den pågående produktionen om 9.732 enheter
  • Bonava sålde under kvartalet 1.950 bostäder och produktionsstartade 1.909 bostäder.
  • En utdelning om 3:00 kronor per aktie föreslås för 2019, väntat var 5:27. För 2018 lämnades en utdelning om 5:20 kronor per aktie.