Nyheter

Betong dominerar som stommaterial

Foto: Cementa.

Betong fortsätter att vara den dominerande stomtypen vid byggandet av flerbostadshus.

Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån gällande stomtypers marknadsandelar under 2014.

Cementa hänvisar i ett pressmeddelande till en sammanställning som Samhällsbyggaren presenterade förra året där man redovisade utvecklingen av marknadsandelar under perioden 2000 till och med 2012. Slutsatsen var att betong har varit dominerande under hela denna period. Med färsk statistik från SCB konstaterar man att betong fortsätter att vara det helt dominerande stommaterialet (88.6%, 2014) vid byggandet av flerbostadshus, att jämföra med exempelvis trä (8,9 %, 2014) och stål (2,6 %, 2014).

Betong har därmed ökat sin marknadsandel med 0.6% jämfört med år 2013. Betonganvändandet ökat mest i Göteborgs- och Malmö-området jämfört med föregående år. På övriga geografiska marknader är andelarna mer eller mindre oförändrade.

– Statistiken visar att betong varit helt dominerande i byggprojekten i storstadsregionerna och att marknadsandelarna för betong ökar samtidigt som trä har tappat något i marknadsandel. En anledning kan vara att det nu finns omfattande resultat från både trä- och betongforskningen att luta sig mot att beställare har möjlighet att kunna kvantifiera byggnaders funktion och livslängd, och det har varit positivt för betong som stommaterial, säger Robert Larsson, Projektledare Utveckling, Cementa, i pressmeddelandet.