Nyheter

Betongdoktorn: ryktet är oförtjänt dåligt

Sofia Utsi, som doktorerat på betong och är betongexpert på konsultföretaget Pro Development.

Vilka är betongens starkaste sidor?

– Den har en hög tryckhållfasthet och är beständig.

Och vilka är svagheterna?

– Draghållfastheten är i stort sett noll. Fast det kan man lösa med armering.

En del säger att betongen är en miljöbov med koldioxidutsläpp. Andra säger att betongen är miljövänlig. Vad stämmer?

– Materialet i sig är inte belastande för miljön. Det är förädlingen av cementen som är det.

– Fast här jobbar branschen på att förbättra sig, till exempel genom att ersätta cementen med flygaska eller kalkstensfiller. Jag skulle inte vilja peka ut betongbranschen som en miljöbov.

Vilka är de största utmaningarna för betongbranschen i framtiden?

– Branschen måste bli bättre på att positionera sig och marknadsföra produkten, eftersom betong fått ett oförtjänt dåligt rykte.