Nyheter

Betonghus ger mer <br></br> strålning än trähus

Människor som bor i betonghus utsätts för mer joniserande strålning än människor som bor i trähus. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Sara Almgren har jämfört stråldosen som personer får i Göteborg, Mark och Gävle. Resultatet visar att de som bor i Hille i genomsnitt utsätts för högre strålningsdoser än de som bor på västkusten.

— Det är en högre aktivitet i marken i Gävletrakten, som slår igenom även inomhus. Även nedfall från Tjernobyl-olyckan bidrar med 0,2 millisievert per år. Detta bidrag är dock mycket litet ur strålskyddssynpunkt, säger Sara Almgren i ett pressmeddelande.

Den mesta strålningen generellt sett når oss när vi är inomhus.
— Stråldosen kommer från byggnadsmaterialet. Min forskning visar att personer som bor i betonghus med radon erhåller högre stråldoser än de som bor i trähus. Eftersom vi i dag spenderar allt mer tid inomhus, blir vi också mer exponerade för strålning, säger Sara Almgren.

Sara Almgren disputerade i slutet av september.