Nyheter

”Betongindustrin sviker branschen”

Svensk Betongindustri vägrar vara med och ta ansvar för söndervittrade fasader. De sviker stora delar av byggbranschen. Det anser Gösta Gustavsson, enhetschef på Sabo, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag.

Den nybildade branschorganisationen Svensk Betong har målet att göra betong till ”det naturliga valet för en hållbar framtid.”

— En vision som ekar tomt, kommenterar Gösta Gustavsson.

Sedan tre år tillbaka pågår ett stort projekt där flera av byggbranschens organisationer deltar och samarbetar för att underlätta framtida fastighetsunderhåll — inte minst renovering och sanering av miljonprogrammets prefabricerade betongfasader från 1960- och 70-­talet.

Organisationen Sveriges Byggindustrier är med, VVS-företagen är med, liksom Skogsindustrierna och många andra. Man driver flera gemensamma projekt inom ett område som, enligt Gösta Gustavsson, blir en allt större utmaning för byggbranschen och materialleverantörerna.

Men Svensk Betong deltar inte.
— Sabo har gjort flera försök att övertala den organisationen att gå med. Men fått svaret att dess affärsidé är att leverera nya betongkonstruktioner och att medlemsföretagen inte tjänar något på att vara med och ”lappa och laga”, säger Gösta Gustavsson.

Betongföretagen vill, enligt Gösta Gustavsson, inte vara med och utarbeta tillståndsbedömningar för betongelement, de vägrar att delta i projekt för att utveckla metoder och anvisningar för hur betong ska underhållas för att maximera dess livslängd.

— Nästan alla som levererar en produkt har utarbetat instruktioner för hur varan ska skötas, så att den håller så länge som möjligt. Men inte betongindustrin, som har hållbarheten i sin slogan, säger en bister Gösta Gustavsson.