Nyheter

Betongprojekt på hög nivå

Helsingborgs nya vattentorn. Foto: Frank Sörensen/Civil Drone Service AB

Ett byggprojekt på hög nivå och med stora byggtekniska utmaningar. Helsingborgs nya vattentorn bjuder både på höga höjder, stora mängder och millimeterprecision. 
– Det är otroligt häftigt att få jobba med en sådan här byggnad, det är inte ofta det byggs nya vattentorn i Sverige, säger NCC:s projektchef Ulf Brolin som i höstas fick ta emot utmärkelsen ”årets betongentreprenör” för detta projekt.

Designen på Helsingborgs vattentorn skiljer sig avsevärt från många av de svampformade torn som byggdes för 50-60 år sedan. På håll ser det ut som en gloria svävar över den moderna akvedukten. Vissa har liknat vattentornet vid ett modernt Stonehenge. Wingårdhs arkitektbyrå beskriver byggnaden som ett tidlöst monument.

Oavsett associationer så är Helsingborgs nya vattentorn en komplicerad konstruktion med stora byggtekniska utmaningar – trots sin minimalistiska arkitektur. Skapelsen är totalt 40 meter hög och själva vattenreservoaren är konstruerad som en betongring med 90 meters diameter som vilar på 24 betongpelare.

Det är NCC, i en samverkansentreprenad med NSVA (Nordvästa Skånes vatten och avlopp), som ansvarar för vattentornet. I februari 2017 tecknade NCC ett kontrakt värt 270 miljoner med NSVA, och i mars 2018 inleddes markarbetena. Förutom själva vattentornet, högreservoaren, ingår två lågreservoarer och en teknikbyggnad i kontraktet.

– I en första projekteringsfas tog vi fram systemhandlingar, upphandlade underentreprenörer/projektörer och fick fram ett riktpris som vi överlämnade till beställaren, säger Ulf Brolin, projektchef på NCC i Norra Skåne.

I november fick han ta emot pris på Betonggalan för arbetet med just Helsingborgs vattentorn. Ulf Brolin utsågs till årets betongentreprenör och han vann även Johan Silfwerbrands pris, ”folkets pris”.

– Det är otroligt häftigt att få jobba med en sådan här byggnad, det är inte ofta det byggs nya vattentorn i Sverige.

Och ett unikt bygge är det verkligen! Storleken i sig är en utmaning. Det handlar framför allt om höga höjder och stora mängder betong och armering. På lite mer än ett år har man gjutit 15 000 kubikmeter betong och mängden armeringsstål som används uppgår till cirka 1 700 ton.

Säkerhet har varit ett prioriterat område vid byggandet av vattentornet. Därför har många av momenten utförts på marken.

– Att platsgjuta på marken känns mer produktionsvänligt och säkrare ur arbetsmiljösynpunkt. Man ska ha respekt för arbete på höga höjder, Per-Erik Peterson, platschef på NCC.

Den ringformade vattenreservoaren, som kom på plats i november, har tillverkats i 24 fristående delar i måtten 10,7 x 5,5 meter och med en vikt av 325 ton styck. Med hjälp av gigantiska lyftkranar monterades de ovanpå de 28 meter höga pelarbenen, ett enormt precisionsarbete som inte fick störas av väder och vind.

– Kranarna vi använde har en enorm kapacitet. Den ena lyfte 500-600 ton, den andra upp till 750 ton, och när kranarna samlyfte kunde de tunga delarna placeras på pelarna.

Under vintern har arbetet med att gjuta igen skarvarna mellan betongblocken utförts.

Gjutningen av de 28 meter höga betongpelarna som ringen vilar på har också krävt avancerad teknik. Bottenplattan består också av en betongring, men denna är nedgrävd i marken och väl förstärkt med armering. När pelarna skulle gjutas valde NCC att använda en metod med klätterform där formen lyftes hydrauliskt istället för med hjälp av kran.

– Vi funderade över om vi skulle glidgjuta, men valde klätterform istället. Den byggmetoden har vi inte använt sedan vi byggde Turning Torso i Malmö, säger Per-Erik Petersson.

Miljötänkande och renlighet är något annat som genomsyrar arbetet. Vattentornet ska miljöcertifieras enligt CEEQUAL, ett program för att bedöma och betygsätta hur väl anläggningsprojekt har hanterat hållbarhetsfrågor.

– Det är inte många anläggningar som är miljöcertifierade. Förslaget kommer från NCC själva eftersom vi har erfarenhet av certifieringar av anläggningar genom ett tidigare brobygge i Rotebro, säger Ulf Brolin.

Vattnet i Helsingborg kommer från sjön Bolmen i Småland. Vattentornet är ett skyddsobjekt som ska förse invånarna i nordvästra Skåne med dricksvatten. Reservoaren kommer att rymma en vattenvolym på 7000 kubik. Omkring 22 000 kubikmeter kommer dagligen att flöda genom tornet. Parallellt med vattenreservoaren finns ännu ett utrymme i betongringen, en gång för vattenverkets servicepersonal.

– Smuts och föroreningar får absolut inte komma ner i vattnet. Vi måste bete oss så rent som möjligt under arbetet. Vi har lyckats få godkända vattenprover utan att använda klor som rengöringsmedel, säger Ulf Brolin.

Att avstå från att klorera reservoaren och vattenledningarna är ett medvetet och miljödrivet beslut. En lösning blev att byta ut formolja mot formvax eftersom vax lämnar mindre rester kvar efter sig.

Förutom själva vattentornet ingår även två lågreservoarer och ett 42 meter högt servicetorn i NCC:s uppdrag.

Under de mest intensiva perioderna har ett 50-tal yrkesarbetare och ett tiotal tjänstemän arbetat med bygget av vattentornet. Under våren ligger fokus på tak- och installationsarbeten.

Det nya vattentornet beräknas tas i drift hösten 2020. Helsingborgs stads befintliga vattentorn på Fredriksdal, byggt 1962, kommer fortsätta att vara i drift även när det nya vattentornet är på plats.

FAKTA:

·       Byggherre: NSVA

·       Byggentreprenör: NCC

·       Arkitekt: Wingårdhs arkitekter

·       Konstruktion: ELU

·       Mått och mängder:

·       Betong totalt: 14 042 kubik (teoretisk mängd)

·       Armering totalt: 1790 ton (teoretisk mängd)

·       Lågreservoar: Längd 64 meter, Bredd 26 meter. Höjd: 13,6

·       Högreservoar: Pelarhöjd 28 meter, Pelarbredd 5,5 x 1,1 meter

·       Servicetorn: höjd 42 meter

·       Vattenreservoar diameter: 90 meter 

Milstolpar: 

  • 2016 nov: NCC lämnade anbud på vattentornet
  • 2017 feb: NCC tecknade kontraktet
  • 2017 höst: Riktpris överlämnades
  • 2018 feb: Igångsättningstillstånd
  • 2018 mars: Markarbeten inleddes
  • 2018 juni: Betongarbeten inleddes
  • 2019 okt: Betongringen på plats
  • 2020 jan: Täthetsprovning av högreservoaren
  • 2020 augusti: färdigställande