Nyheter

Beviljar bygglov för förskola på tak

En förskola, förskolegård och bostäder byggs ovanpå huset på Södervärn, som idag rymmer Lidl och parkering. Bild: Zoltan Kiss/Urban Vision AB

Hundra barn kan snart gå på förskola ovanpå ett parkeringshus och snabbköp mitt i centrala Malmö. Nu har stadsbyggnadsnämnden beviljat bygglov för takprojektet. Kunskapsporten är byggherre medan Peab anlitats som byggentreprenör. 


Fastigheten Elinero 3 och 4 ligger på Södra Förstadsgatan mellan Södervärn och Dalaplan. Byggnaden rymmer idag bland annat Lidl, apotek, gym och ett parkeringshus, men kommer att byggas på med ett våningsplan.

Kunskapsporten, som är byggherre, har stor erfarneht av förskolor och skolbyggnader, men det här är deras första takprojekt.

– Det är första gången vi bygger ovanpå ett tak, det är ett bra sätt när man ska förtäta staden. Den stora utmaningen blir logistiken under byggskedet. Just-in-time-leveranser är viktigt för att störa så lite som möjligt, säger Alexander Klein, projektchef på Kunskapsporten.

Byggprojektet har delvis inletts med förstärkningsarbeten i källaren. 

– Nu väntar vi på att bygglovet, som är beviljat, ska vinna lagakraft. 

Peab har anlitats som totalentreprenör. De kommer bland annat att gjuta nytt bjälklag på taket och sedan bygga med utfackningsväggar. Fasadmaterialet är fibercementskivor. 

Den nya förskolan får plats för 108 barn. På taket anläggs också en nästan 3000 kvadratmeter stor gård. Dessutom byggs 19 bostäder som blir utslussningsboende för ensamkommande barn. 

– I en växande stad gäller det att utnyttja ytan väl. Här förvandlar vi en del av ett trist p-hus och förskolebarnen får en stor grön gård trots att det är mitt i stan. Samtidigt är det glädjande att underlätta mottagningen av ensamkommande barn, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och stadsbyggnadsnämndens ordförande, i ett pressmeddelande.

Petter Sundqvist, bygglovsarkitekt i Malmö, menar att projektet är unikt i sin kombination mellan förskola, matbutik och parkeringshus.

– Min uppfattning är att projektet är relativt unikt i Malmö, även om vi har andra exempel på omfattande tillbyggnader på tak.