Nyheter

Beviljas investeringsstöd för träbostäder

Lindbäcks har tecknat avtal med det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem och kommer att bygga 99 hyreslägenheter i Bäcklösa. Uppsalahem har beviljats investeringsstöd på 28 miljoner. Bild: Lindbäcks, Uppsalahem, E/S A

Uppsalahem har i dagarna beviljats 28 miljoner kronor investeringsstöd för 99 bostäder, som byggs i trä.  Lägenheterna uppförs av Lindbäcks Bygg,och hälften av bostäderna kommer att hyras ut som ungdomsbostäder.

Detta blir det tredje projektet som Uppsalahem beviljas statligt investeringsstöd för. Tidigare har bolaget fått ca 29 miljoner kronor för 133 studentbostäder som byggs i Rosendal, Dansmästaren, och 5 miljoner kronor för en renovering och energieffektivisering av 70 hyresrätter i Gottsunda.

– Det här är vårt tredje beviljade investerings- och renoveringsstöd. Vi är extra glada för att det blir för ett nyproduktionsprojekt som uppfyller tre viktiga mål för oss – husen byggs i trä, husen är industriellt tillverkade och hälften av bostäderna öronmärks till ungdomar, säger Sara Westberg, fastighetsutvecklingschef på Uppsalahem, i ett pressmeddelande.

De 99 lägenheterna uppförs av Lindbäcks Bygg och modulerna som huset byggs upp med produceras i deras fabrik i Piteå. Husen monteras i Bäcklösa, i södra Uppsala, som en del i en större detaljplan där det för tillfället både finns inflyttade bostäder och bostäder i full produktion. 

Hälften av bostäderna kommer att hyras ut som ungdomsbostäder. Investeringsstödet kommer att möjliggöra en normhyra på 1550 kr/kvm och år vilket för en genomsnittlig lägenhet innebär ungefär 1000 kronor lägre månadshyra än det hade kunnat vara utan investeringsstödet. Planerad inflyttning är under våren 2021.