Nyheter

BI: ”Äntligen förändring av yrkeslärarutbildningen”

— Äntligen! Lars Tullstedt på Sveriges Byggindustrier skräder inte orden om regeringens kommande förslag om kortare utbildningstid för yrkeslärare. Utan åtgärder riskerar bristen på bygglärare att bli akut.

— Vi har ifrågasatt ”akademiseringen” av yrkeslärarutbildningen länge, säger Lars Tullstedt, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor inom Sveriges Byggindustrier.

När utbildningen för yrkeslärare ökades till tre år ledde det till en markant minskning av examinerade yrkeslärare. Detta uppmärksammar regeringen i reformförslaget. Lars Tullstedt håller med.

— Vi har inga exakta siffror på hur få bygglärare som utexamineras. Men jag kan väl säga att det har gått från få till inga bygglärare efter att mer vikt lades vid teoretisk utbildning.

Bristen på bygglärare blir inom kort akut, om ingen åtgärd vidtas.
— Det som händer nu är att de få bygglärare som är inne i systemet får enormt mycket att göra, eller att eleverna får sämre utbildning.

Om regeringsförslaget blir verklighet kortas yrkeslärarutbildningen till omkring ett år och därigenom värderas yrkeskunskapen högre.

— Statusen för yrkeslärare byggs genom flerårig yrkeserfarenhet. Den är väl lika mycket värd som andra lärares teoretiska kunskaper? Det viktiga som vi ser det är att bygglärarna har en bred yrkeskunskap som de bygger på med en utbildning i de pedagogiska ämnena, säger Lars Tullstedt.

I ett debattinlägg betonar utbildningsminister Jan Björklund att det är fullt tillräckligt att byggbranschen validerar yrkeskunskaperna hos de blivande lärarna. Inget konstigt i det, tycker Tullstedt.
— Det gör branschen redan i dag och det funkar bra, säger han.