Nyheter

BI och Byggnads växlade avtalskrav

Den fackliga avtalsrörelsen har inletts. Foto: Susanne Bengtsson

På torsdagen växlade Sveriges Byggindustrier och Byggnads yrkanden. Sveriges Byggindustriers målsättning för alla de tre avtalsområdena i byggbranschen är att utveckla kollektivavtalen så att byggjobben tryggas, än mer ordning och reda skapas samt att fler väljer att arbeta i bygg- och installationssektorn. 

Högst upp på Byggnads kravlista finns ett utvecklat huvudentreprenörsansvar.

Under torsdagsförmiddagen träffades Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads, och Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, för att utväxla avtalskraven. 

– Tillsammans med facken måste vi få fler företag att omfattas av kollektivavtalen. Detta är en förutsättningar för den svenska modellen och för att parternas inflytande ska kunna kvarstå. Får vi inte fler företag att teckna kollektivavtal är det skadligt för hela branschen. Vi har tagit många steg i rätt riktning, men det räcker inte, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef och vice vd för Sveriges Byggindustrier.

Idag är arbetskraftsbristen stor i branschen och kompetensförsörjning kommer därför att vara en viktig fråga i avtalsrörelsen.

– Kompetensförsörjning till sektorn kan åstadkommas genom att integrera nyanlända, öka mångfalden och öka möjligheten att ta hand om personer långt ifrån arbetsmarknaden. Vi delar uppfattningen att vi måste göra något åt brister i jämställdheten som tyvärr råder i delar av byggbranschen.

Byggnads kräver höjda löner för de sämst betalda, satsningar på pensionerna och en timmes arbetstidsförkortning.

–De yrkanden som vi överlämnat till vår motpart Sveriges Byggindustrier kommer att göra Sveriges byggnadsarbetare både starkare, stoltare och tryggare, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin. 

Sveriges Byggindustrier har en förhoppning om att årets avtalsrörelse ska genomföras i en gemensam konstruktiv anda. Inte minst för att göra branschen attraktiv för fler människor att söka sig till.

Det nya Byggavtalet ska vara på plats till den 1 maj.  

FAKTA 

Sveriges Byggindustriers krav i korthet:

  • Förändrade löneregler, exempelvis genom att utöka möjligheten till lokala löneöverenskommelser med den fackliga förtro­endemannen i företagen.
  • Förändrade arbetstidsregler för att skapa bättre flexibilitet. Exempelvis genom att utöka tidsspannet inom vilken den ordinarie arbetstiden kan förläggas från klockan 06.45 – 16.00 till klockan 06.00 och 18.00. 
  •  Anpassning av resereglerna till gällande skattelagstiftning för bygg- och installationssektorn. 
Byggnads krav i korthet:

1. Utveckla huvudentreprenörsansvaret 
Att antalet underentreprenörer ökat kraftigt påverkar medlemmarna negativt varje dag. Byggnads ser ett stort behov av att utveckla huvudentreprenörsansvaret. De avtal som man kommit överens om med arbetsgivaren ska hållas. Oavsett hur många underentreprenörer som anlitas.

2. Höj de lägsta lönerna mest 
Som en del av Byggnads fortsatta jämlikhetsarbete vill de få upp lönerna för de som tjänar minst. Byggnads vill att byggstädarna ska få en löneökning 672 kronor per månad, liksom andra lågavlönade grupper.

3. Tidsbegränsningen på havandeskapslön tas bort. 
Minst 5 % av Byggnads medlemmar ska vara kvinnor 2022.

4. Lika skickliga händer ska ha lika betalt 
Utländska arbetare behövs och ska bedömas på samma grunder som alla andra.

5. En pension att leva på 
Byggnads kommer precis som de övriga LO-förbunden att kräva extra satsningar på pensionerna.

6. En timma till i arbetstidsförkortning. 
Ett bygge är inte vilken arbetsplats som helst. En byggnadsarbetare kan inte springa ett ärende på lunchen eller begära att få gå till gymmet på arbetstid. Därför vill Byggnads ha en timma till i arbetstidsförkortning.