Nyheter

BI saknar rot-avdrag: ”Feltänkt av regeringen”

Regeringens beslut om att utreda flera åtgärder mot svartjobb är en seger för Sveriges Byggindustrier, BI. Skatteavdrag för reparationsarbeten borde vara nästa steg, anser organisationen.

Sammanslutningen Byggbranschen i samverkan, med bland andra Sveriges Byggindustrier som aktör, har anledning att fira lite extra under julledigheten. Regeringens tillsättning av en utredning om lämpliga åtgärder mot svartjobb inom bland annat byggbranschen är en seger för de organisationer som tillsammans drivit kraven på åtgärderna som nu kan bli verklighet.

— Positivt, det här kommer att ge oss vassare verktyg mot svartjobben, säger Björn Wellhagen, projektledare för Sveriges Byggindustriers ”Krafttag mot svartarbete”.
— Vi skulle möjligen ha önskat oss en klar tidsplan för när utredningen ska vara klar. Men samtidigt har Skatteverket lämnat sitt hemställande om åtgärder till regeringen flera månader tidigare än tänkt, så vi har ändå anledning att vara nöjda.

En viss oro kan skönjas kring att utredningen kan fördröjas av förslaget om månadsvis rapportering av skatter och avgifter på individnivå. Förslaget har sin grund i Skatteverkets rapport ”skatter.se”, där Wellhagen tror att ett rätt omfattande arbete krävs för att i praktiken få igång internetverktyget.

— Vi vill förstås helst att samtliga åtgärder som regeringen nu ska utreda tas i bruk samtidigt. Det vore olyckligt om den månadsvisa rapporteringen fördröjer arbetet.
Det finns inga farhågor från BI:s sida om att en månadsvis rapportering av skatter och avgifter skulle innebära en ökad arbetsbörda för byggföretagen.
— Nej, en månadsvis rapportering på individnivå skulle snarare förenkla för företagen, säger Björn Wellhagen.

Han känner en viss besvikelse kring att finansminister Anders Borg nämnde skatteavdragen för reparationsarbete, rot-avdrag, som en möjlig åtgärd — men först när byggkonjunkturen dämpats. Införande av avdragen redan nu skulle ge ännu större problem i en bransch som redan är hårt tyngd av brist på arbetskraft, anser Borg.
— Det är ett feltänk från regeringens sida. Vi ser rot-avdragen främst som en åtgärd för att komma åt svartarbete, inte som en arbetsmarknadsåtgärd. Vi tror dessutom att det skulle bli mer effektivt att införa avdragen nu under högkonjunkturen, säger Björn Wellhagen.

Skatteverkets och Byggnadsarbetareförbundets åsikt om att byggföretagen ska ta ett större ansvar för underentreprenörers arbetskraft har BI dock inte mycket till övers för. Som Byggvärlden tidigare berättat finns det en splittring i synen på detta åtgärdsförslag mellan facket och arbetsgivarna.
— Den typen av entreprenadavdrag är vi inte intresserade av att införa, säger Björn Wellhagen.