Nyheter

BI stämmer Byggnads

En långvarig oenighet om hur mycket betald arbetstid en facklig förtroendeman ska få lägga på fackligt arbete kommer nu att sluta i Arbetsdomstolen. Sveriges Byggindustrier har stämt Byggnads.

Förra året ville Byggnadsarbetareförbundet att förtroendemannen skulle få en fastlagd tid för fackligt arbete på 16 timmar i veckan, skriver Byggnadsarbetaren. Men diskussionerna med hans arbetsgivare, NCC i Skaraborg, slutade i oenighet. Byggfacket lade ett tolkningsföreträde, vilket innebär att den partens uppfattning ska gälla fram tills tvisten är prövad eller löst. Sex månader skulle förtroendemannen ägna 16 timmar per vecka åt sitt fackliga uppdrag.

När det gått ett halvår ansåg fackförbundet och förtroendemannen att tiden behövde utökas till 24 timmar i veckan. NCC höll inte med, vilket ledde till att byggfacket återigen lade ett tolkningsföreträde.

Det har nu fått Sveriges Byggindustrier (BI) att stämma Byggnads inför Arbetsdomstolen (AD), skriver Byggnadsarbetaren.
— Vi uppfattar det som om att Byggnads har fattat ett beslut om att överutnyttja förtroendemannalagen, så att arbetsgivaren får betala för fackliga uppgifter, säger Anders Elmér, advokat som företräder NCC och BI, till tidningen.

Stämningen gäller brott mot kollektivavtal och förtroendemannalagen och inkluderar krav på skadestånd om 75 000 kronor vardera till NCC och BI. Dessutom kräver branschorganisationen att AD fattar ett tillfälligt beslut om att upphäva Byggnads tolkningsföreträde, eftersom man anser att den tid som förtroendemannen anser sig behöva är oskälig.

Leif Nyrell, förbundsombudsman på Byggnads, är förvånad över stämningen.
— Arbetsgivarna vill att allt mer av det fackliga arbetet ska förläggas ute på företagen och när vi gör det så nekar de våra representanter tid att arbeta fackligt. Vår företrädare har inte en chans att klara de arbetsuppgifter han ska utföra, om han inte får den tid vi begärt, säger han till Byggnadsarbetaren.