Nyheter

Bildbevis på regelbrott <br></br> – på egna hemsidan

Företaget förbjöds att utföra arbete på mer än två meters höjd eftersom de anställda slarvat med fallskydd. Bildbevis fanns på företagets egen hemsida, skriver Arbetarskydd.

Den enskilda firman Götalands Tak, Plåt och Måleriservice i Jönköping förbjuds omedelbart att utföra arbete på två meters höjd eller mer om inte fallskydd och förbindelseleder är i ordning.

Förbudet gäller till och med den 31 december 2010 för allt sådant arbete inom Västra Götalands, Hallands, Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län. Förbudet knyts till ett löpande vite på 50 000 kronor för varje dygn arbete utförs utan att villkoren är uppfyllda, skriver Arbetarskydd.

Villkoren är mycket tydligt preciserade. Fallskydd ska vara fasta. Bara vid mycket tillfälliga arbeten, som byte av enstaka takpannor, kan personlig fallskyddsutrustning användas.

Förbindelseled mellan plan ska vara trappa. Är nivåskillnaden mer än tio meter ska det även finnas hiss.

Redan för två år sedan inspekterade Arbetsmiljöverket ett takarbete som firman utförde i Alingsås. Fallskydd saknades och arbetet stoppades. Men eftersom bara en mindre del återstod fick det slutföras med personlig fallskyddsutrustning.

Två gånger i höstas slog regionala skyddsombudet Anders Karlsson ner på takarbeten med bristfälligt fallskydd i Partille och Sävedalen. Även Arbetsmiljöverket inspekterade den senare arbetsplatsen.

Detta arbete hade firman, enligt egen uppgift, inte med att göra. Däremot medger den att man brutit mot föreskrifterna i Alingsås och Partille. Men det är inte skäl nog för ett förbud.

Ur beslutet: ”Ni har uppgett att ni är väl insatt i det regelsystem som omgärdar byggnads- och anläggningsarbeten. Arbetsmiljöverket ifrågasätter nu inte den uppgiften. Frågan är istället om det är nödvändigt att genom ett beslut framtvinga efterlevnad av det aktuella regelsystemet.”

Arbetsmiljöverket anser att det även finns stöd för beslutet av ett foto på firmans tidigare hemsida. ”Bilden visar två personer som utför takarbete utan fallskydd och tillträde till taket utgörs av stege.”

Per Turesson / Arbetarskydd

Läs fler nyheter på www.arbetarskydd.se