Nyheter

Billig natursten straffar sig

Halva priset på natursten lockar till inköp från låglöneländer som Kina, Indien, Brasilien och Turkiet. Men kantsten vittrar sönder, stengolv missfärgas och gemensamma kvalitetskrav saknas.

— Billig sten som inte klarar av det svenska klimatet köps in, eller sten av bristande kvalitet som helt enkelt inte passar för ändamålet, säger Björn Schouenborg, forskningschef på Sveriges tekniska forskningsinstituts avdelning för byggnadsmaterial.
Den befintliga CE-märkningen för natursten är relativt ny i Europa och har enligt Schouenborg stora brister.
— Kraven är alldeles för låga och standarderna ger väldigt lite vägledning om vad som krävs för att uppfylla kvalitetsmärkningen.

Nu pågår arbete för att få tydliga kvalitetskrav med relevanta kontroller och tydlig ursprungsmärkning av all natursten.
— Jag tror att byggbranschen generellt har en övertro på granit och tror att den fungerar överallt, men det stämmer inte. Skadad sten blir dessutom väldigt kostsam att åtgärda. Att byta ut trasig kantsten kan kosta tjugo gånger så mycket som den ursprungliga installationen.

Ett annat stort problem är företag med bristande arbetsmiljö för sina anställda i stenbrotten. Många arbetare i låglöneländer drabbas av silikos, stendammslunga. Även där krävs krafttag från stenindustrin och beställarna i hela Europa, menar Björn Schouenborg.