Nyheter

Billigare byggen med BIM

Byggbranschen bör arbeta mer strukturerat och gemensamt med BIM-modeller. Det anser 20 aktörer inom byggbranschen som gått samman i projektet Open BIM. <br>— Projektet kan leda till effektivare och billigare byggprocesser, säger Mårten Lindström, pr

BIM (byggnadsinformationsmodeller), alltså datoriserade modeller över byggprocesser spelar enligt Mårten Lindström en allt viktigare roll inom samhällsbyggnadssektorn. Men för att BIM ska ge effektivare processer i stor skala krävs branschgemensamma definitioner och en ökad gemensam förståelse hos de olika aktörerna. Det meddelar aktörerna bakom Open BIM i ett pressmeddelande.

Sammanlagt är det 20 aktörer som engagerat sig i projektet, till exempel Akademiska Hus, Byggherrarna och WSP.
— Lyckas vi tillämpa BIM på rätt sätt genom hela byggprocessen så kanske det kan leda till effektiviseringar som ger tio procent billigare projekt, säger Mårten Lindström.

Inom ramen för projektet ska man nu bland annat försöka skapa en dialog med IT-företag så att de ska kunna utveckla en gemensam och kompatibel struktur för BIM-verktyg.

— Vi ska inrikta oss på specialistverktyg som kan samverka och hanteras på ett enhetligt sätt, säger konsulten Rogier Jongeling, som är knuten till Open BIM.

Open BIM, som är tänkt att i första hand sträcka sig över tre år, får ett visst ekonomiskt stöd från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. I övrigt ska projektet drivas dels med medel från intressenterna, dels med bidrag från forskningsfinansiärer, organisationer, myndigheter och företag. Projektet väntas omsätta minst 20 miljoner kronor fram till år 2011.