Nyheter

”BIM förenklar miljöcertifieringen”

Genom att miljöcertifiera fastigheter med hjälp av BIM kan man undvika dubbelarbete och tidskrävande beräkningar. Det konstaterar civilingenjören Anna Widell i sitt examensarbete.

I examensarbetet har Anna Widell, som nu är trainee på Ramböll projektledning, både intervjuat experter på BIM och personer som arbetar med miljöcertifieringar.

– Jag såg tidigt att det finns flera gemensamma nämnare. Samarbete är till exempel en förutsättning för både BIM och miljöcertifieringar.

Anna Widell konstaterar att BIM skulle kunna underlätta certifieringen av fastigheter på flera sätt. En av de största vinsterna vore att tidigt under projekteringen ha möjlighet att se vilket resultat en viss byggnad kan få. Genom att hämta information för beräkningar i en modell skulle man undvika dubbelarbete. Och tidskrävande beräkningar, som i dag görs för hand, skulle kunna automatiseras.

– BIM ger ökade möjligheter att samordna olika discipliner och systemet kan användas som informationsbärare under certifieringen.

Med hjälp av BIM skulle det också gå att granska den färdiga modellen utifrån de krav som ställs i certifieringssystemet.

– När jag har pratat visioner med intervjupersonerna har de bland annat sett framför sig hur man skulle kunna mata in all information i BIM, trycka på en knapp och få en miljöcertifiering i handen.

Redan i dag går det att använda BIM i vissa delar av miljöcertifieringsprocessen, även om tekniska begränsningar gör att det inte är möjligt i stor skala. Anna Widell tror att branschen inte riktigt insett potentialen.

– Alla möjligheter bara finns där. Den som fattar det först kommer att vinna.

Marie Bergström
[email protected]