BIM möjliggör Norges längsta bro

BIM möjliggör Norges längsta bro
Hardanger Bridge kommer att bli Norges längsta hängbro när den står klar 2014. Alla stål- och monteringsarbeten är gjorda med hjälp av 3D-modellering i Tekla Structures.
Hardanger Bridge kommer att bli Norges längsta hängbro när den står klar 2014. Det är det Danska företaget MT Højgaard som fått det prestigefulla uppdraget att bygga bron. Alla stål- och monteringsarbeten är gjorda med hjälp av 3D-modellering i Tekla Structures. Hardanger Bridge hänger mellan bergen i fjorden i Hardanger och är ett av Norges nya landmärken.

Hardanger Bridge är en tvåfilig hängbro med gång- och cykelbana. Bron har en total längd på 1380 meter och en största spännvidd på 1310 meter. Detta gör Hardanger Bride 30 meter längre än den kända Golden Gate-bron i San Francisco. Körtiden mellan Oslo och Bergen kommer att förkortas avsevärt när den nuvarande färjans förbindelse över Hardangerfjorden ersätts med den nya hängbron nästa år.

Komplexa montage
En hängbro är i sig en mycket utmanande arkitektur och därmed är noggrannheten i utformningen av hela stålkonstruktionen, och inte minst monteringspartiet, en nödvändighet för att inte förlora dyrbar tid på byggarbetsplatsen.

– Det har varit viktigt för oss att kunna skapa korrekta modeller och visualiseringar av monteringsituationerna för att göra arbetet så enkelt som möjligt, säger Torben Johannesson, designchef på MT Højgaard Design & Engineering Department.

Det är den norska arkitektfirman Forum som har tagit fram designen av bron medan MT Højgaard har fokuserat på hela stålmonteringen med leverans och installation av de viktigaste kablarna samt alla brolådor. Totalt har MT Højgaard installerat mer än 14000 ton stål i bron, i vilken bara kablarna väger 6400 ton. Bron – som enligt norska statens uppskattningar kommer att kosta drygt 1,8 miljarder Norska kronor, blir ett av Norges nya landmärken.

Stora fördelar
Förutom MT Højgaard ansvarar AF Skandinavia för att upprätta vägar och tunnlar i förbindels med bron och Veidekke står för alla betongarbeten. Exakta 3D-modeller över kablarna och brolådorna är designade av kunden, men levereras av MT Højgaard. Uppgiften har varit att leverera och installera de viktigaste kablarna och brolådorna. MT Højgaard har även utformat alla de tillbehör som behövs för att utföra installationen. Hjälputrustningen är komplex och för att minimera fel i processen har all utrustning modelleras i Tekla Structures, en BIM-programvara (byggnadsinformationsmodellering) som utformats speciellt för konstruktionsindustrin. I den digitala 3D-modellen, har det varit möjligt för MT Højgaard att göra exakta ritningar av utrustningen. Detta har eliminerat de misstag som ofta förekommer när man arbetar med komplexa strukturer baserade på tusentals arbetsritningar.

– Fördelen med att modellera och skapa arbetsritningar är att alla problem och andra förtydliganden i projektet identifieras och kan lösas innan projektet går in i produktion. En mycket viktig del i Teklas modellering har varit vinsterna vi har uppnått vid montering och planering, säger Torben Johannesen på MT Højgaard

Eliminerar fel
Extrautrustningen man tagit fram består bland annat av en catwalk, en slags gångväg för arbetarna som hänger från pylon till pylon, vilket är absolut nödvändigt vid byggandet av bron. Dessutom utarbetade MT Højgaard en spinningutrustning som används för att snurra huvudkablarna på plats genom att dra trådarna fram och tillbaka. För att kunna dra kablarna efter spinningen har en kabelspännare använts, som också tillverkas av MT Højgaard utifrån 3D-ritningar framtagna i Tekla Structures. Slutligen byggde MT Højgaard en avancerad kran som körts över huvudkablarna och som har lyft upp de olika balkelementen upp från fartyget, som används i samband med byggandet, till bron.

MT Højgaard har konsekvent använt detaljerade Tekla-modeller och har gjort flera filmer som används för att simulera konstruktionerna och därmed ligga steget före potentiella problem.

– De olika modellerna och filmerna är nödvändiga för den här typen av komplex konstruktion.

Filmerna ger oss fördelar både genom visualiseringen och genom att vi kan diskutera de mycket komplexa monteringarna redan vid skrivbordet. Vi har möjlighet att göra detta i god tid innan det sker i verkligheten vilket innebär att vi är mycket bättre förberedda än om vi inte hade haft modeller och filmer, säger Torben Johannesen och förklarar vidare:

– Som ett konkret resultat av de detaljerade visualiseringarna var vi medvetna om att några bultar inte kunde monteras enligt anvisningarna. Detta kunde sedan korrigeras innan installationen var i full gång, vilket var guld värt.

Som med alla projekt är tiden en viktig faktor. Alla broboxar har kommit med ett och samma fartyg till Hardangerfjorden. Det har varit viktigt att upphävandet av lådorna har löpt på hela tiden, så att fartyget inte tvingats stanna längre än överenskommet.
– Nu när uppförandet startar på allvar blir det intressant att se om allt går som planerat. I varje fall har vi sett en enorm vinst med Tekla i samband med uppgiften och MT Højgaard kommer att fortsätta använda Teklas programvara i kommande broarbeten, säger Torben Johannesen.

Video
Titta på filmen och de 3D-modeller som skapas i Tekla Structures, vilka simulerar hur balkelementen måste lyftas på plats från fartyget under bron: http://www.youtube.com/watch?v=eYHKBPsk6zk&feature=youtu.be

Fakta Hardangerbron
Läs mer  på www.hardangerbrua.no

Relaterade artiklar

Catena bygger en av Nordens största logistikanläggningar
Klartecken för omdiskuterat bygge i Stockholm city
Ukrainakriget ger svårt prognosläge
Minskat byggande förutspås när investeringsstödet slopats