Nyheter

BIM på frammarsch bland arkitekter

NORDBYGG. Digitala byggnadsinformationsmodeller, BIM, är på stark frammarsch bland Sveriges arkitekter. <br>— Den stora skillnaden nu är att beställarna har börjat ställa krav på att BIM används, säger Christine Westholm på arkitektbyrån Krook &amp

De stora arkitektkontoren satsar i allt större utsträckning på digitala byggnadsinformationsmodeller, BIM. Trots det ligger Sverige en bra bit efter Norge, Finland och Danmark i utvecklandet av BIM som arbetsprocess. Det framkom under ett seminarium på Nordbyggmässan som arrangerades av Svensk Byggtjänst under onsdagen.

— White, WSP Arkitektur, Arosgruppen… Nu senast började Nyréns använda sig av BIM, säger Mats Persson, affärsområdeschef för Bygg på mjukvaruleverantören Cad-q.

Och kraven kommer från beställarna, menar Christine Westholm, byggnadsingenjör på arkitektbyrån Krook & Tjäder som använt sig av BIM sedan 2006.
— Det som är intressant är att få fram informationen i ett tidigare skede i byggprocessen genom att använda BIM. Det gör att jag kan ha en tidigare diskussion med beställaren om vad som är min designintention. Jag kan till exempel tydligt visa olika lösningar och vilka eventuella kostnader de medför, säger hon.

Samtidigt behöver kunskapen om BIM bli bredare.
— Frågan borde inte vara ”vilket program borde vi använda?” utan ”vad saknas i vår arbetsmetodik?”.

Och när det väl kommer till datorprogrammen så gäller det att vara vaken som beställare.
— Byggindustrin måste bli tuffare mot mjukvaruleverantörerna, så de inte tvingar in användarna i program de inte tycker om, säger Christine Westberg.
— Det måste till en mer slimmad byggprocess, där vi sitter närmare varandra och skapar nya samarbetssätt mellan aktörerna inom byggbranschen.