Nyheter

Bjöd in politiker – fick böter för svartbygge

Umehem bjöd in Umeå kommun för att visa upp ett pågående bygge. Det kan visa sig bli en dyr inbjudan. Bygget saknade bygglov och Umehem riskerar nu böter på 840 000 kronor.

Det är en påbyggnad av kvarteret Frigg på Nygatan i centrala Umeå som riskerar att kosta Umehem skjortan. Påbyggnaden på 1 470 kvadratmeter byggs i trä och ingår i ett projekt där staden satsar på klimat och rationellt byggande.

Men när företaget, i mitten av december, ordnade med en guidad tur för representanter från kommunen, kunde besökarna konstatera att bygget påbörjats utan att bygglovet var klart.

Under onsdagen beslutade byggnadsnämnden att ta ut en avgift på fyra gånger bygglovsavgiften, alltså cirka 114 000 kronor. Dessutom ska kommunen väcka talan hos länsrätten om en tilläggsavgift på maximalt 730 000 kronor.

Hans Westin, vd på Umehem, hur kunde det hända?
– Det är svårt att säga. Det finns nog flera orsaker. Vi var ju på plats innan för rivningsarbeten och var går egentligen gränsen mellan rivning och påbyggnad? Ibland är det en gråzon. Sedan var det vårt första större bygge med nya Plan och Bygglagen, vilket kan ha spelat in. Och så har det blivit svårare att få tag på kommunens handläggare.

Hans Westin är kritisk mot hur kommunen behandlar ärendet.

– Jag anser att det hela är av ringa art. Det enda som saknades var en situationsplan. En gällande situationsplan som redan finns på kommunen. I övrigt var allt i sin ordning. Det vore skillnad om det till exempel handlade om ett miljöproblem, säger han.

Men det är väl rimligt med konsekvenser om man inte lämnar in sina papper i tid?
– Ja, det har jag inte sagt någonting om. Bara att det vi har gjort är av ringa art.

Olle Forsgren, stadsarkitekt på Umeå kommun, anser dock att kommunens beslut var bra.

– Politikerna kom fram till att man inte kan göra undantag för ett etablerat byggföretag. Umehem har ju också fått skriftliga påminnelser om att lämna in ansökan om bygglov i september och oktober, samt muntliga påminnelser, säger han.

Olle Forsgren tillägger att det inte bara bygglovsansökan som saknas utan kompletterande utredningar som vi begärts in.

– Jag tror inte att företaget förstått hur dyrt det hela kunde blir. De har ju valt att lägga ärendet åt sidan för att jobba med annat, säger han.

Men hur allvarligt är det här?
– Det är det som juristerna får avgöra. Men jag kan säga att det är väldigt ovanligt. Jag tror inte att det har hänt. Kanske att en engångsbyggare hamnat i samma situation men inte ett stort etablerat byggföretag.

Bygget ligger centralt, var det ingen på kommunen som kunde se att arbetet börjat eller förbereddes?
– Jo, vi ser ju bygget från vårt kontor. Och när tälten restes så ringde en tjänsteman dit för att fråga, men fick svaret att det bara rörde sig om en takrenovering. Det var säkert sant då.

Umehem:s arbete på kvarteret Frigg avslutas i april 2010.