Nyheter

Björn Niklasson

Björn Niklasson.

Vad är det bästa med att jobba som byggchef?

Att få vara med och påverka framtidens samhällsutveckling samt jobba strukturerat med ledarskap och organisation är en fantastisk kombination. Att bygga högpresterande lag och att se människor växa i sina roller är en stor förmån. I min vardag har jag så många kompetenta individer som brinner för byggbranschen. Den energin det ger att vara en del av detta är det klart bästa!

Vilka är utmaningarna?

Utmaningarna är många. Att driva förändringsarbete i en traditionell och konservativ bransch och att få in hållbarhetsaspekten i alla lägen är en stor utmaning. Hur vi skall nyttja digitalisering av branschen på bästa sätt och hur vi kan bli bättre på mångfald och involvering är andra.  

Hur ska en bra ledare vara?

En bra ledare är någon som kan skapa tillit och som kan identifiera individernas drivkrafter och på det sättet skapa högpresterande lag. För att lyckas som ledare idag måste du vara 2-språkig. Med det menar jag att ledaren måste finnas i nuet och vara tydlig, operativ och snabbagerande. Samtidigt som de dagliga utmaningarna måste hanteras skall du också ha ett reflekterande och strategiskt förhållningsätt till vad som sker längre fram. Sen måste engagemanget i ledarskapet vara genuint och förmågan att delegera väl utvecklad.

Hur gör man för att få nöjda kunder och medarbetare?

Allt börjar med att skapa förutsättningar för att få medarbetare att trivas och utvecklas. Det är min viktigaste uppgift och på så vis säkerställer jag att vi har nöjda kunder.

Vad gör du på jobbet för tillfället?

Jag har precis tillträtt rollen som Verksamhetsområdeschef. De innebär att jag har helhetsansvaret för entreprenadverksamheten inom Midroc Properties. Det jag har mest fokus på just nu är att vidareutveckla den samverkansmodell som vi har inom koncernen till att bli än mer effektiv. Idag är vi nog ganska unika i det att vi jobbar helt integrerat med utveckling, entreprenad och förvaltning över bolagsgränserna. Projektet och kunden är alltid i fokus och alla motverkande incitament har vi tagit bort.

 FAKTA:

Namn: Björn Niklasson

Ålder: 39

Bor: Hjärup

Familj: Fru och två barn, 7 och 10 år.

Karriärväg: Läste till civilingenjör på LTH sedan arbetade jag bla. som arbetsledare, projektingenjör, och projektchef på Veidekke. Efter det började jag på Midroc och har där arbetat som projektchef, distriktschef, och nu i rollen verksamhetsområdeschef.

Ledarskapsmotto: Laget före jaget.