Nyheter

Björn Ulvaeus överklagar i tvisten med Peab

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Foto: Susanne Bengtsson

Mark- och miljödomstolen gick på Peabs linje i byggjättens tvist med Björn Ulvaeus. Nu har Abba-legendaren överklagat utslaget. Flera frågetecken om domens riktighet finns, skriver Ulvaeus advokat i en begäran om prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. 

Ulvaeus står fast vid sitt ursprungliga krav på att Peab ska tvingas betala drygt 800 000 kronor för den förstörda vattenledningen vid hans hus i Djursholm 2018.  Han yrkar också att domslutet ändras så han inte ska ersätta Peab för bolagets rättegångskostnader.

Både den tillfälliga reparationen och den permanenta reparationen var vårdslöst utförd, menade Björn Ulvaeus i den stämningsansökan som lämnades in i ärendet efter händelsen i februari 2018, då ledningen frös sönder.

Peab grävde under arbete på kommunal mark någon gång i november 2017 av UIvaeus ledning för inkommande vatten till hans villafastighet på ön Vågskär. Peab underrättade Ulvaeus om detta först i januari 2018.
”Enligt i målet hörd expert från Isoterm kan ett litet snitt på en tidigare fungerande Isoterm-kabel räcka för att det ska komma in vatten i kabeln så den upphör fungera”, står det i överklagan.

Vidare framhåller man att det finns anledning tvivla på att Mark- och miljödomstolen dömt rätt: ”I domen anges att det förhållandet att avloppsledningens värmekabel hade upphört fungera innan Isoterm-kabeln frös är en alternativ skadeorsak. En skadeorsak som det ålåg Ulvaeus att motbevisa. Detta är en felaktig bedömning”.

Mark- och miljödomstolen såg sammantaget ”omständigheter och bevisning” som talade för Ulvaeus linje, men menade att han ändå inte nådde upp till de högt ställa beviskraven i tvistemål. Abba-Björns advokat aviserade direkt efter domen i september att de planerade att överklaga i målet.

Peab har å sin sida hela tiden nekat till anklagelserna och motsatt sig kraven.

Nyhetsbyrån Sirén/Byggvärlden