Nyheter

Blå bananer ventilerar Norra länken

De väger ett ton styck, är fyra meter långa och alldeles blå. För tillfället utför Bravida arbetet med att hänga upp 180 Banana Jets i Norra länkens tunnelsystem. Utöver det ska man installera två mil sprinklersystem och utrusta 22 driftsutrymmen.

Takfläktarna i Norra Länken går under namnet Banana Jet. I förra veckan började Bravida montera dem i tunnlarna, ett arbete som beräknas ta cirka fyra timmer per takfläkt.

Banana Jet en tysktillverkad takfläkt, Den har lite lägre ljudnivån men med bevarad dragkraft. Modellen används redan i Muskötunneln, säger Patrik Guné, regionchef ventilation.

Tunnelfläktarna har till uppgift att transportera bort avgaser samt få bort giftig rök vid brand. Frisk luft tillförs via infarterna och tilluftsschakt. Den förorenade luften lämnar tunnlarna via ventilationstorn. För att fläktarna ska fungera optimalt styrs de av ett avancerat mätsystem som registrerar föroreningshalter, sikt och lufthastighet.

Bravida har tre av de totalt sex installationsentreprenaderna i Norra Länken. De ansvarar för fläktar för tunnelventilation, VVS och el för driftutrymmen och brandbekämpningssystem. Det innebär, utöver att montera takfläktar, göra installationsarbeten av el, vvs, belysning, styr och regler i driftsutrymmena som försörjer tunnelsystemet. 22 driftutrymmen totalt ska inredas.

Vi ska också montera två mil sprinklersystem. Vattensprinklers ska sänka temperaturen i tunneln vid en eventuell brand, säger Christer Tronje, Bravidas projektchef.

Bravida har ett 30-tal personer på plats i Norra Länken, men inte samtidigt. Arbetena måste planeras noga så att inga krockar uppstår. 

Det handlar om tidsmässigt långa entreprenader som kräver sin planering. Trafikverket är en viktig kund för oss, de har många stora projekt. De är proffsiga och fokus ligger på ordning och reda, och att man följer kontraktet, säger Patrik Guné. Vi jobbade även i Södra länken så det känns roligt att få vara med i Norra länken.

När man jobbar med underjordsarbete ställs stora krav på arbetsmiljö och säkerhet.

Trafikverket ställer stora krav på arbetsmiljö och miljö. Vi är noga med våra skyddsronder och har inte haft några tillbud. Det är exempelvis viktigt att man rensar bort brännbart avfall från tunnlarna, säger Christer Tronje.

Temperaturen inne i tunneln är åtta grader. 

Det är lite kallt här nere, men man har vant sig. Men det kommer kännas tokigt att gå vinterklädd i sommar, säger elektrikern Ingeman Karlsson.

 
FAKTA NORRA LÄNKEN

Norra Europas största vägtunnelprojekt.
Byggherre är Trafikverket.
Den längsta tunnelsträckan är ca 4 km.
Byggstarten skedde 2006, då förberedande arbeten påbörjades.
I slutet av 2015 öppnar Norrtull – Frescati – Värtan, inklusive sträckan söderut mellan Norrtull – Tomteboda.
Under 2017 öppnas norrgående Tomteboda – Norrtull och under 2019 öppnar Värtabanans tunnel.
Sträckan Norrtull – Värtan beräknas kosta cirka 11 miljarder (prisnivå 2012). Sträckan Tomteboda – Norrtull inklusive intunnlingen av Värtabanan: cirka 4,5 miljarder (prisnivå 2012). 

Fakta: Trafikverket