Nyheter

Blandade reaktioner på regeringens bostadspolitik

Sveriges Byggindustrier kallar propositionen ”bara en fasadputsning” men allmännyttans branschorganisation Sabo är helnöjd. Reaktionerna på regeringens förslag till nya villkor för allmännyttan är blandade.

I tisdags överlämnade regeringen propositionen om ny hyressättning i allmännyttan till riksdagen. Propositionen har utarbetats i samarbete med Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Sverige och de allmännyttiga bostadsbolagens organisation Sabo.

Men trots denna samverkan är reaktionerna från organisationerna inte odelat positiva. Hyresgästföreningen tycker att skyddsregeln mot kraftiga hyreshöjningar är otillräcklig och ser en risk för att den inte ska gälla fullt ut vid ombyggnader och renoveringar.

— En skyddsregel måste förstås gälla även vid standardhöjande åtgärder, annars blir förslaget alldeles för tandlöst, säger Hyresgästföreningens förbundsordförande Barbro Engman i ett pressmeddelande.

Även Vänsterpartiets Egon Frid befarar kraftigt höjda hyror:
— Allmännyttans normerande roll skapar en trygghet för hyresgästerna att hyresnivån inte ska utvecklas på ett sätt som tvingar människor att flytta från sin bostad på grund av kraftigt stigande hyror. Regeringens förslag öppnar för en sådan utveckling, säger Egon Frid i ett pressmeddelande.

Nätverket Jagvillhabostad.nu tror att kommunala bostadsbolag kan få det svårt att producera bostäder för unga när bolagen får krav på sig att vara affärsmässiga och ge hög avkastning.

— Med den föreslagna lagstiftningen kan kommunerna få svårare att säkra bostadsförsörjningen för svaga grupper, säger nätverkets verksamhetschef Elsa Reimerson i ett pressmeddelande.

Även Sveriges Byggindustrier är missnöjt med regeringens proposition. Organisationen gillar att allmännyttans hyresnormerande roll avskaffas och att de kommunala bostadsbolagen ska skötas mer affärsmässigt. Men i övrigt tycker organisationen att förslaget bara är en fasadputsning.

— Bruksvärdessystemet finns kvar och i och med detta ligger kvarnstenen kvar runt halsen på bostadsmarknaden, säger Björn Wellhagen, ansvarig på husbyggnadsfrågor på Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.

Men Sabo, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, gillar i alla fall regeringens proposition. Kurt Eliasson, vd för branschorganisationen, tycker att förslaget ger långsiktigt hållbara regler och gläds åt allmännyttans möjlighet att kombinera affärsmässighet med samhällsnytta.

Han är också glad över att bostadsmarknadens parter kan ta ansvar för den fortsatta hyressättningen utan statlig inblandning.
— Nu får vi ett kollektivt konsumentskydd för hyresrätter i Sverige. Det är mycket positivt, säger Kurt Eliasson i ett pressmeddelande.