Nyheter

Blandat från Skanska

En lägre vinst än väntat och en minskad orderingång, men med tillförsikt inför framtiden. Så kan Skanskas senaste kvartalsrapport sammanfattas.

— Under det fjärde kvartalet fortsatte verksamheten som helhet att leverera ett starkt resultat. Marginalerna i flera av byggverksamheterna visade rekordnivåer samtidigt som stora positiva kassaflöden har genererats, kommenterar företagets vd och koncernchef Johan Karlström den fjärde kvartalsrapporten för 2010.

Företaget redovisar också en högre vinst före skatt för hela 2010 jämfört med året innan: 5 304 miljoner kronor jämfört med 4 939 miljoner kronor 2009.

Å andra sidan redovisar Skanska, för det fjärde kvartalet, en vinst före skatt på 1 250 miljoner kronor, jämfört med 1 496 miljoner kronor för samma period 2009. Enligt SME Direkt var resultatet också sämre än vad många analytiker förväntat sig, skriver Privata Affärer.se. Bland annat pekas verksamheten i USA ut som svag.

Under det fjärde kvartalet minskade orderingången till 30,1 miljarder kronor jämfört med 34,2 miljarder kronor under samma period 2009. Orderingången är dock bättre än väntat, skriver Privata Affärer.se.

Framöver tror Skanska på en förbättring av byggverksamheten.

”Marknaden för husbyggnad förbättras successivt och framförallt de nordiska marknaderna och i synnerhet Sverige visar på en stabil utveckling medan utsikten för marknaden i Tjeckien är svag. I USA är efterfrågan inom vissa husbyggnadssegment såsom inom sjukvård och datacenter relativt god.” skriver företaget i sin kvartalsrapport.”