Nyheter

Blir chef för Swedavias Stora Projekt

Johan Bill, chef för Trafikverkets Stora Projekt, blir ansvarig för Swedavias nya organisation.

Han har jobbat med spårbunden trafik och vägprojekt i fyra år.

Nu blir det istället fokus på flyg för Johan Bill, då han lämnar sin roll som chef för Trafikverkets Stora Projekt och istället blir ansvarig för Swedavias nya organisation.

– Det ska bli spännande. Flygtrafiken har en central och viktig roll i vårt avlånga land, säger Johan Bill.

Swedavia har rekryterat Johan Bill som direktör för den nya organisationen Stora Projekt.

För att på bästa sätt genomföra stora investeringar och säkerställa samordningsfördelar och lärande mellan Swedavias utvecklingsprogram introducerades under hösten en ny genomförandeorganisation som nu kommer att heta Stora Projekt.

Med den nya organisationen som trädde i kraft den 1 januari 2018 vill Swedavia öka genomförandeförmågan i de strategiska utvecklingsprogrammen som syftar till att skapa framtidens flygplatser. Inom utvecklingsprogrammen ryms Arlanda, Bromma flygplats, Landvetter samt fastigheter inom hela Swedavia..

– Byggprojekten kan bestå i allt från uppställningsplatser och landningsbanor till terminalbyggnader och hotell, säger Johan Bill, som har erfarenhet både från infrastruktur på Trafikverket och fastigheter och anläggningar från Peab och Skanska.

Johan Bill kommer närmast från Trafikverket och är sedan 2014 ansvarig för verksamhetsområdet Stora Projekt som för närvarande innefattar Trafikverkets 13 största infrastrukturprojekt över 5 mdkr. Johan har också erfarenhet från Peab genom stadsutvecklingsprojektet, som regionchef på Skanska och som VD för Bjerking AB.

– Jag ser uppdraget på Swedavia som mycket spännande och utvecklande. Det är en utmaning att styra stora projekt. Jag ser också ett stort samhällsvärde eftersom det handlar om att skapa god kapacitet för transportsystem och bidra till samhällsutvecklingen, något som jag har erfarenhet av från Trafikverket.

Vad tar du med dig för erfarenhet från Trafikverket?

–  Jag tycker att jag har en god inblick i hur stadsförvaltningen fungerar och samspelet mellan departement, statliga verk, kommuner och andra aktörer.

– Något annat jag tar med mig är hur stora projekt ska ledas effektivt och att  man visa hänsyn till omvärlden. Markbunden trafik såväl som flygtrafik fungera även under byggtiden.

Vilka projekt har du jobbat med på Trafikverket?

– Bland annat Förbifart Stockholm, Citybanan, Västlänken, Ostlänken (höghastighetsjärnväg) och Mälarbanan. Ett lyckat exempel där ett nytt projekt bidrar till ökad robusthet i systemet är till exempel Citybanan som avlastar pendeltågsnätet i Stockholm.

Vad gjorde du på Peab?

– Jag jobbade bland annat med Arenastaden i Solna, Friends Arena och Tele2 Arena.

Johan Bill kommer att tillträda rollen senast den 6 augusti 2018 samt ingå i Swedavias koncernledning. Till dess kvarstår Joakim Kedbrant som tillförordnad Chef för Stora Projekt.