Nyheter

Blomma fall för Regeringsrätten

Den sällsynta växten finnögontröst blommar i Gränby backar i Uppsala. Det gör däremot inte HSB:s och Riksbyggens planerade byggprojekt på samma plats. Detaljplanen har överklagats till Regeringsrätten.

— Ja, det har blivit en riktig långbänk av det här. I och med att det tagit så lång tid har vi dessutom hamnat i en ny konjunktur, det kan vara så att marknaden inte bär för det här byggprojektet längre, säger Erik Gunnarsson, projektledare på HSB Uppsala.

2002 var de första skisserna klara för lägenheterna på Gränby backar i Uppsala som HSB och Riksbyggen planerade. Men planerna fick naturen emot sig. Först hittades sällsynta vattensalamandrar i området, vilket halverade de ursprungliga byggplanerna. Därefter hittades den sällsynta blomman finnögontröst i området, vilket ledde till att detaljplanen som då bestod av 230 lägenheter överklagades.

— Det här har redan varit uppe till högsta instans, innan sommaren beslutade regeringen att avslå överklagandet. Då vann detaljplanen laga kraft, säger Erik Gunnarsson.

Nu har ärendet överklagats igen, till Regeringsrätten. Lokala medier rapporterar om att motståndarna till byggplanerna begärt rättsprövning där eftersom de anser att det gjorts formella fel i hanteringen.

Men alldeles oavsett hur Regeringsrätten ställer sig till att pröva ärendet finns alltså risk för att byggprojektet inte blir av. Erik Gunnarsson tror att byggstarten tidigast kan bli nästa år, om detaljplanen inte hamnar i ytterligare långbänk.

— Det tog två år innan det här hade avgjorts av regeringen. Vi pratar mycket om det här med överklagandetiderna. Det är bra att det finns ett skyddsnät för dem som har invändningar mot byggprojekt, men det är olyckligt att det ska ta så lång tid att få det prövat, säger han.