Nyheter

Blomstrande tider för bostadsbyggandet

Bostadsbyggandet ökade med 27 procent under 2014 jämfört med året innan. Foto: Susanne Bengtsson

Preliminära uppgifter från SCB visar att under 2014 påbörjades nybyggnation av cirka 38 500 lägenheter. Det innebär en ökning med 27 procent jämfört med 2013 då 30 402 lägenheter började byggas.

Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus ökade med 26 procent till 30 100 lägenheter. Vad gäller småhus så påbörjades 8 400 lägenheter, vilket är 27 procent fler än under 2013. Utöver detta gav påbörjad ombyggnation av flerbostadshus ett tillskott på cirka 3 000 nya lägenheter under 2014, vilket är något fler än 2013 då tillskottet låg på 2 796 lägenheter.

För att underlätta jämförelsen mellan åren är nybyggnadssiffrorna för 2014 uppräknade med 13 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren. Sifforna för ombyggnad är uppräknade med 29 procent.