Nyheter

Bok som hyllar blygsam byggchef

Geraldin von Celsing, rekryterintsexpert, har skrivit en bok för att lyfta den underskattade byggchefen.

Deras egenskaper, attityder och vanor är något utöver det vanliga. Trots det är ofta byggchefen – och byggbranschen i allmänhet – ganska blygsam. Geraldine von Celsing, rekryteringsexpert, har skrivit en bok för att hylla dessa ”supermänniskor” som bygger vårt samhälle.
– Byggbranschen är inte superlativens bransch, men jag tar på mig rollen att hålla i megafonen och ge byggarna den status de förtjänar, säger hon.


Trots att byggbranschen har skapat allt som är synligt i vårt samhälle – vägar, bostäder, skolor – så är branschen i princip osynlig för de flesta utanför den. Många som inte jobbar inom bygg kan snarare ha en negativ bild av branschen som korrupt, kriminell och macho samtidigt som man har dålig erfarenhet av slarviga hantverkare.

Geraldine von Celsing, utbildad psykolog och med tio års erfarenhet från rekrytering, saknar en nyanserad och positiv bild av hur det är att vara chef i denna utsatta samhällsbransch.

– Branschen är ganska bra på att säga vad den är dålig på. Min upplevelse är att bygg inte har den status den förtjänar.

Bakom det hårda och tuffa som målas upp finns mängder av omtanke, ödmjukhet, ärlighet, gott ledarskap, problemlösning och kulturbyggande. I Byggbodarnas psykologi öppnar hon upp denna lite mer dolda värld. Och hon gör det genom att beskriva ”spindlarna”, det vill säga byggcheferna, i det komplexa byggnätet. Platscheferna har, enligt Geraldine,  en extra utsatt roll och tar ett nästan orimligt stort ansvar: byggtekniskt, arbetsmiljömässigt och ekonomiskt.

Geraldine von Celsing menar att en platschef på något av de större byggprojekten kan liknas vid att vara vd för ett medelstort företag, sett till omsättning och antal medarbetare. Utöver det kommer ett utökat arbetsmiljöansvar i en bransch som tillhör de mest olycksdrabbade.

– Platschefens roll är så otroligt underskattad, och de är inte heller vana att lyfta sig själva. Min upplevelse är att bygg inte har den status den förtjänar. Jag tar på mig att hålla i megafonen, och jag skriver utifrån eget huvud – och från hjärtat, säger Geraldine, som samtidigt betonar att det är rekryterarens perspektiv hon har.

Byggbranschen är inte superlativens bransch, och det strösslas inte med lovord. Byggarnas ödmjukhet och jordnära inställning avspeglas i de beskrivningar som ofta används för att beskriva en byggchef, både internt och vid exempelvis referenstagning. Lite symboliskt för branschen är att många uttryck är negationer där orden inte och ingen ingår – som ett förtydligande av att man inte ska tro att man är något extra.

I boken Byggbodarnas psykologi, utgiven på Vulcan förlag, varvas fakta om en av världens tuffaste branscher med aktuell psykologisk forskning. I tolv kapitel beskrivs byggchefernas egenskaper utifrån de vanligaste uttrycken som används inom branschen för att beskriva en person i positiva ordalag. Boken är en hyllning till branschens vardagshjältar och fungerar både som en guide för personer utanför byggbranschen och som en självhjälpsbok för byggchefer.

Här ger rekryteraren Geraldine von Celsing exempel på fraser som är vanliga för att beskriva en byggchef i positiva ordalag:

Inga konstigheter

Det händer nästan aldrig att rekryteraren hör att någon beskrivs som fantastisk eller otrolig i byggbranschen, något som däremot är ganska vanligt inom till exempel tech- och startupföretag. I byggbranschen är ”Inga konstigheter” det finaste du kan säga om en människa du vill lovorda. Uttrycket summerar också kulturen i byggbranschen i stort – en värld fylld av personer som inte tycker att de gör något märkvärdigt, men där man som utomstående undrar hur de i hela friden får allt att gå ihop.

Sitter inte på några höga hästar

I byggbranschen blir du lynchad om du låter det skina igenom att du tycker att du är bättre än någon annan. Detta kan hända i alla branscher men i en bransch som kännetecknas av ”laget för jaget” så döms man extra hårt för en översittarattityd. Tyvärr är det ofta unga omogna ledare som döms allra hårdast. Få saker skapar större möjlighet till konflikt än när personer utan praktisk erfarenhet eller livserfarenhet ska styra hur personer med just praktiskt erfarenhet och livserfarenhet ska sköta sina jobb. Alla människor som ”Inte sitter på höga hästar” har förstått att deras framgång inte är möjlig utan andras framgång.

Ingen Jesus

Den som är Jesus är den man hört talas om men aldrig sett. En sådan person är alldeles för viktig för att besöka byggarbetsplatsen. Att inte vara Jesus är raka motsatsen, och något positivt. Den som inte är Jesus morsar på alla, gör sig tillgänglig och är involverad.

Lindar inte in saker i bomull

Att vara rak är bland det bästa man kan vara i byggbranschen. Styrkan ligger i att utan omsvep kunna formulera vad man tycker och vill utan att trycka dit någon eller skapa konflikt.

Är den som kommer först och sätter i gång kaffet

Uppskattade platschefer brukar få detta omdöme, de har en förmåga att ta hand om sina medarbetare. Att vara platschef kan liknas vid ett vd-jobb. Men vilken annan vd för ett bolag som omsätter flera hundra miljoner kommer in först och fixar kaffe? Kaffekokandet har flera signalvärden. Indirekt visar platschefen att hen jobbar lika hårt som alla andra. Men mest så skapar det en känsla av trygghet och stabilitet vilket är extra viktigt i en stressig och krävande miljö där man dagligen behöver hantera frågor som rör liv och död. Då är det extra viktigt att visa omtanke för våra medmänniskor.

Källa: Byggbodarnas psykologi