Juridik

Bolag får böta för sprängning

domarklubba
Region Stockholm överklagar en detaljplan eftersom de befarar att den kan påverka verksamheten vid Brodepån. Foto: Getty Images

Ett bergsprängningsföretag i Värmland får böta 100 000 kronor för miljöbrott, enligt ett strafföreläggande från Åklagarmyndigheten.
Det rapporterar nyhetsbyrån Sirén.

Sprängningen skedde 2019 i Sunne kommun. Bolaget sprängde bort en del av ett berg som dämde upp stora vattenmassor. Efter sprängningen forsade vattnet nerför berget så att vägar och markens ytskikt spolades bort och grunden till flera byggnader skadades.

Åklagarmyndigheten menar brottet skedde av oaktsamhet och att även människor och djur hade kunnat skadas av vattenmassorna. Nyhetsbyrån Siren har inte bekräftat om företaget har godkänt strafföreläggandet.

Källa: Nyhetsbyrån Sirén